Сторінка медичної сестри ЗДО №11 “Вітерець”

Обов`язки сестри медичної з організації загартування.

Сестра медична:
аналізує стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, тримає на контролі виконання рекомендацій фахівців (п. 5.5 Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ, МОН від 30.08.2005 № 432/496; далі — Положення про медичний кабінет);
контролює організацію рухового режиму дітей, проведення оздоровчо-фізкультурних заходів і їх вплив на організм дітей, стежить за проведенням загартувальних заходів (п. 5.13 Положення про медичний кабінет);
вивчає індивідуальні особливості стану здоров’я і фізичного розвитку кожної дитини. На основі цих даних з урахуванням висновків лікарів розподіляє вихованців за медичними групами. Цю інформацію доводить до відома вихователів, інструктора з фізкультури, помічників вихователя;
переглядає щопівроку розподіл дітей за медичними групами уточнення, корекції призначень і розв’язання питання про можливе переведення дитини з однієї медичної групи до іншої, наприклад, з підготовчої до основної;
контролює проведення загартування дітей (розробляє, призначає та проводить загартувальні заходи, корегує їх у разі перерви в процесі загартування), оцінює ефективність тих чи тих загартувальних заходів;
надає рекомендації батькам щодо загартування дітей удома.
Вихователі, сестра медична, інструктор з фізкультури під час проведення загартувальних процедур враховують вік, стан здоров’я та ступінь загартованості дітей.
Вихователь-методист із сестрою медичною контролюють дотримання принципів загартування, зокрема таких:
органічне введення загартувальних процедур до кожної складової розпорядку дня;
систематичність;
поступовість;
комплексність;
емоційність;
індивідуальний підхід.
Вихователі, інструктор з фізкультури стежать за зовнішніми ознаками реакції дітей на запропоновані їм загартувальні заходи.

Відтермінування проходження періодичних медоглядів

На запити з місць щодо проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладів освіти Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки інформує, що підпунктом 4 пункту 24 постанови Кабінету Міністрів України від 9.12. 2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», передбачено, що на період дії карантину тимчасово дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів. Це стосується, зокрема працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених у переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559.

До введення в дію постанови № 1236 дозвіл на роботу без проходження періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, зокрема закладів освіти, передбачався підпунктом 3 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також підпунктом 3 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 291 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» доповнено постанову № 211 пунктом 3-1, згідно з яким на період встановлення карантину та протягом 30 днів після закінчення такого періоду дозволялося залучення працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, строк періодичного профілактичного медичного огляду яких припав на період карантину, без проходження відповідного профілактичного медичного огляду.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *