Правила прийому до закладу

Правила прийому дітей до закладу освіти

  1. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється на безконкурсній основі.
  2. Адміністрація закладу освіти знайомить батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
  3. Зарахування дитини до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.
  4. Для зарахування дитини до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають такі документи:

У заяві батьки або особи, які їх замінюють, мають вказати такі дані:

  • ПІБ, дату народження дитини;
  • ПІБ батьків дитини або осіб, які їх замінюють;
  • адреса місця проживання дитини, її батьків або осіб, які їх замінюють;
  • контактні номери телефонів.

До закладу дошкільної освіти зараховуються, як правило, діти з 2 років які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного дошкільного виховання.

Інформація

щодо влаштування дитини в ЗДО № 11 «Вітерець»

№ з/р Інформація, що подається Дані

Інформація про дитину

1 Прізвище  
2 Ім’я  
3 По батькові  
4 Дата народження  
5 Населений пункт Конотоп
6 ЗДО № 11
7 Бажаний рік зарахування  
8 Місце народження  
9 Адреса реєстрації  
10 Адреса проживання  
11 Серія свідоцтва про народження  
12 Номер свідоцтва про народження  
13 Дата видачі свідоцтва про народження  
14 Диспансерний облік  
15 Напрямок обліку  
16 Право на пільги  
17 Категорія пільг  
18 Тип документа  
19 Номер документа  
20 Дата видачі документа  

Представник дитини

23 Тип  
24 Прізвище  
25 Ім’я  
26 По батькові  
27 Адреса реєстрації  
28 Адреса проживання  
29 Серія паспорта  
30 Номер паспорта  
31 Ким виданий паспорт  
32 Дата видачі паспорта  
33 Телефон  
34 Додатковий телефон  
35 Е-mail  

______________                                                                  _______________________

(дата звернення)                                                                                     (підпис батьків)

Заяву прийняв:

№ заявки