Звіт керівника за 2019-2020 навчальний рік

Звіт керівника  Конотопського  дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) № 11 “Вітерець”

за  2019-2020 навчальний рік

Нестеренко Галини Миколаївни

 

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Вітерець» діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», Цивільного кодексу України, Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (редакція від 05.04.2013), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234, Листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019   № 1/9-419 «Щодо організації  діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», інструктивно–методичними  рекомендаціями «Щодо організації  діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, освітніх програм «Впевнений старт», від 2 до 7 років «Дитина»,  методичних рекомендацій до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  Колективного договору між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та власного Статуту.

Організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, які знайшли своє відображення в усіх складових плану роботи закладу дошкільної освіти. При визначенні основних завдань було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2019-2020 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Продовжувати роботу щодо формування морально ­ духовних цінностей та патріотичних почуттів дошкільників.
 2. Активізувати роботу щодо забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище. Оволодівати системою доступних знань щодо дотримання здорового способу життя, основ безпеки  життєдіяльності.
 3. Спрямовувати освітній процес на розвиток завдань трудового виховання як важливого засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування їх практичних економічних умінь і навичок.
 4. Удосконалювати організацію співпраці педагогів з родинами вихованців як гарант особистісного зростання.
 5. Впроваджувати моделі планування та організації освітнього процесу на основі інтегрованого підходу.

Творча, злагоджена робота педагогічного колективу дала змогу створити       у закладі дошкільної освіти сприятливі умови для ефективної роботи. Ціленаправленість педагогів на особистість дитини дала можливість реалізувати її природний потенціал, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців.

Педагогічним і технічним персоналом штат закладу дошкільної освіти  укомплектований. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату у колективі.

У закладі дошкільної освіти працює 31 педагогічний працівник. Із них: директор (завідувач) – 1, вихователь – методист – 1, музичні керівники – 2, інструктор з фізичної культури – 1, практичний психолог – 1, вчителя – логопеди – 2, вихователі – 23.

Освітній рівень педагогів за 2019-2020 навчальний рік, порівняно з 2018-2019 майже не змінився, що є значним показником стабільної роботи закладу дошкільної освіти щодо комплектування педагогічними кадрами.

Молодий спеціаліст Павлюк К.О. закінчила навчання у Сумському педагогічному університеті  ім. А.С. Макаренка.

Фаховий рівень педагогів у 2019-2020 навчальному році:

«спеціаліст вищої категорія» –  8 педагогів;

«спеціаліст першої категорії» – 4;

«спеціаліст другої категорії» – 10;

«спеціаліст» – 2;

«10-й тарифний розряд» – 7.

Фаховий рівень педагогів за 2019–2020 навчальний рік підвищився у порівнянні  з  2018-2019  та  2017–2018 навчальними роками.

Простежується позитивна динаміка щодо підвищення фахового рівня педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Що у відсотках становить:

 

Фаховий рівень 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Вища категорія 23% 26% 26%
Спеціаліст першої категорії 13% 13% 13%
Спеціаліст другої категорії 19% 13% 33%
Спеціаліст 26% 26% 7%
10 (8) – тарифний розряд 19% 23% 23%

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», адміністрацією закладу забезпечене своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації у відповідності до термінів і категорії:

Вихователі: Дуброва О.А., Клименко О.І., Романенко О.М., Шершень Т.В., Федосенко О.М., Василенко В.О., Олійник А.В., Бур’ян І.І.  пройшли курси підвищення кваліфікації 2019-2020 році згідно перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при Сумському ОІППО.

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів Фактична

кількість

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 9 9 100%
2. Атестація 7 7 100%

Із 31 педагогічного працівника  закладу у 2019-2020 навчальному році атестовано 7 педагогів, що складає  23% (у порівнянні з 2018-2019 навчальним роком 6 педагогічних працівників, що складає 19 %).   За підсумками атестації  один педагогічний працівник (3,3%) відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», чотирьом педагогічним працівникам (13,1%) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», одному педагогічному працівнику (3,3%) присвоєно 10- й тарифний розряд, одному педагогічному працівнику (3,3%) підтверджено 10- й тарифний розряд.

Аналіз кількісних показників, наслідків атестації, свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2019-2020 навчальному році: у п’ятьох педагогічних працівників (16%), два педагогічних працівники підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційну категорію та тарифний розряд.

Кожна група працює за своїм напрямком:  фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, сенсорно-природничий, сенсорно-пізнавальний,  народознавчо-пізнавальний, народознавчо-інтелектуальний, мовно-комунікативний, еколого-натуралістичний. Заклад дошкільної освіти працює за народознавчим  напрямком.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти – активний учасник заходів міського методичного кабінету, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування у педагогічній діяльності закладу дошкільної освіти.

Педагогічний колектив протягом 2019-2020 навчального року брав активну участь у міських заходах та конкурсах:

 • взяли участь у проведенні Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнського Олімпійського тижня;
 • долучилися до міського конкурсу святкових сувенірів «Новорічна ялинка» та «Новорічна витинанка і сніжинка»;
 • долучилися до привітання 58 ОМБ;
 • долучилися до Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»;

До Дня працівника освіти нагороджені грамотами відділу освіти; педагоги Ладуха Н.М., Шершень Т.В., Бобир Л.В.

До  Дня Дошкілля грамотою відділу освіти – практичний психолог

Йовчева О.М., сестра медична старша Павлюченко Т.А. та подяками помічники вихователів  Лапочкіна Л.Є., Синиця В.В.

Протягом 2019-2020 навчального року методична робота та робота методичного кабінету в закладі проводилась з метою формування професійної компетенції, збагачення інтересів, задоволення духовних і професійних потреб, підвищення професійного рівня педагогів.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу дошкільної освіти є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та специфічних здібностей. З огляду на це, у закладі дошкільної освіти протягом поточного навчального року здійснювалася робота 14 гуртків різного спрямування. Всі освітні послуги безкоштовні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.

Упродовж  року адміністрація закладу дошкільної освіти значну увагу приділяла дотриманню мовного законодавства. Реалізація мовного законодавства у Конотопському дошкільному навчальному закладі №11 «Вітерець» здійснюється згідно нормативно–правової бази щодо мовного законодавства Закону України «Про засади державної мовної політики» (поточна редакція від 01.01.2020), Листа МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Заклад дошкільної освіти є україномовним, тому освітній процес, робота у повсякденному житті здійснювалися виключно українською мовою.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності          та планування подальшого освітнього процесу з дітьми дошкільного віку  у закладі проводилися:

 • моніторингове дослідження рівня розвитку старших дошкільників за допомогою кваліметричної моделі та якості дошкільної освіти на початок та кінець 2019 – 2020 навчального року (вихователь – методист Василенко В.О., вихователі старших груп);
 • дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі та аналіз щодо готовності дітей до школи в цілому (практичний психолог Йовчева О. М.);
 • моніторингове дослідження рівня фізичної підготовленості старших дошкільників станом на початок та кінець 2019-2020 навчального року (інструктор з фізичної культури Ступак Я. С.);
 • моніторингове дослідження рівня досягнень дітей за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти України за 2019–2020 навчальний рік(вихователі груп дітей раннього віку, молодшого та середнього).

Результати моніторингових досліджень обговорювалися на засіданні  психолого – педагогічного консиліуму, педагогічній раді закладу від 27.05.2020 № 4.

Відповідно до листа МОН від 06.11.2015 №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», річного плану роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець», наказів закладу дошкільної освіти був проведений моніторинг рівня розвитку старших дошкільників станом у 2019 – 2020 навчальному році.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ДНЗ №11 «Вітерець», змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом дошкільної освіти, вважається взаємодія з сім’єю.

Адміністрація та педагогічний колектив закладу дошкільної освіти у 2019-2020  навчальному році приділяли велику увагу роботі з сім’ями вихованців:

 • формування тісного взаємозв’язку закладу дошкільної освіти із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
 • проведення тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів, свят та розваг у всіх вікових групах;
 • проведення оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також роботи з питань прав дитини;
 • особистісна діагностика сімей та дошкільників з метою вивчення дитячо–батьківських відносин з подальшою консультативною роботою.

Протягом 2019–2020 навчального року у закладі дошкільної освіти велася систематична та цілеспрямована робота з батьками вихованців. Проводилися ефективні форми роботи:

 • у всіх вікових групах проводилися групові батьківські збори 2 рази на рік, у молодших, середніх, старших групах у вересні та квітні, з відкритим показом тематичних підсумкових занять;
 • загальні батьківські збори згідно річного плану роботи, збори батьків майбутніх вихованців у серпні місяці та випускників у травні;
 • батьки залучалися до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей у закладі дошкільної освіти;
 • інноваційні форми роботи;

– вихователі логопедичних груп Клименко О. І., Жолудь А. Г. та Дуброва О. А. провели родинні свята, які пройшли у теплій, затишній атмосфері;

– тематичний День матері, який організувала вихователь логопедичної групи Дуброва О.А., пройшов у душевній обстановці;

– у рамках проведення тематичного місячника родинно–сімейного виховання інструктор з фізичної культури у цікавій розважальній формі провела спортивне свято для родин вихованців;

– вчителі–логопеди систематично оформлюють матеріали у куточку «Поради вчителя – логопеда» корисною та пізнавальною інформацією;

– протягом декількох років успішно здійснює свою роботу Логопедичний клуб для батьків, керівником якого є вчитель–логопед Комухаєва Л. М.. засідання з батьками проходять у першому та другому півріччях;

– вихователі всіх вікових груп оформлюють батьківський куточок у роздягальнях тематичною та корисною інформацією;

– педагоги проводять з батьками консультації, готують пам’ятки;

– практичним психологом Йовчевою О.М. постійно ведеться рубрика Діалоги з психологом «Дитячі проблеми»;

– продовжував свою роботу консультативний пункт для батьків та дітей «Разом з мамою», де фахівці надавали консультативну допомогу сім’ям вихованців;

– батьки всіх вікових груп були активними учасниками виставок малюнків, виставок поробок «Осінні фантазії», поробок з пластика та пакетів  «Друге життя», а також конкурсу-фотоколаж «Наша дружня сім’я» ;

– батьки приймали участь у благоустрої території закладу.

Протягом 2020-2021 навчального року плануємо тісно, активно, результативно та творчо співпрацювати із батьківською громадою закладу дошкільної освіти.

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу закладу дошкільної освіти є фізичне виховання дітей дошкільного віку, яке спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у дошкільників життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.

У закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для якісного проведення занять з фізичного виховання,  фізкультурно–оздоровчої роботи, різноманітних фізкультурних захо­дів для стимулювання  активної рухової діяльності дітей.

Функціонує спортивна зала, оснащена технічни­ми засобами навчання та нестандартним спортивним обладнанням, маємо достатню кількість фізкультурно-ігрового інвентарю, великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту, наочний матеріал для імітації рухів, цікаві іграшки. Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності, розроблене та успішно використовується нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує дітей випробувати свої сили, зміцнює впевненість у собі, викликає позитивні емоції.

На території закладу дошкільної освіти обладнаний спортивний майданчик біговою доріжкою, стрибковою ямою та «стежиною здоров’я». До послуг дітей фізкультурно-ігрові атрибути, інвентар, виготовлений з природного матеріалу. Творчий підхід до підбору атрибутів до фізкультурних занять значно підвищує моторну щільність заняття і задовольняє природну потребу дітей в рухах. Сучасне традиційне та нестандартне обладнання фізкультурного залу та спортивного майданчика дає можливість урахувати сучасні вимоги фізичного розвитку дошкільників.

У групових кімнатах облаштовані спортивні куточки та куточки для загартування.

Турбота про фізичне здоров’я вихованців завжди була і залишається одним з пріоритетів педагогічної роботи закладу дошкільної освіти. Повноцінному розв’язанню оздоровчих, освітніх та виховних завдань сприяє комплексне використання як традиційних так, і нетрадиційних форм, методів фізичного виховання. Основою системи фізичного виховання в ЗДО залишається руховий режим, а ефективною формою його є фізкультурні заняття. Базовий компонент дошкільної освіти визначає індивідуальний та диференційований підхід як основу особистісно – орієнтованої системи виховання дітей в ЗДО.

За 2019–2020 навчальний рік у закладі дошкільної освіти були заплановані та проведені заходи з фізичного виховання згідно річного плану роботи та додатків.

Інструктором з фізичної культури Ступак Я.С. ведеться гурток «Маленьку грації» з профілактики порушень постави та плоскостопості, який сприяє покращенню показників з даних захворювань у дітей дошкільного віку.

Систематично проводиться робота з батьками з фізичного виховання під час проведення батьківських зборів, консультацій.

Батьки залучаються у фізкультурно-оздоровчу роботу закладу дошкільної освіти:

– спільні заходи дітей та їх батьків: спортивне свято «Спортивна родина – спортивна дитина»;

– консультації «Нетворкінг у ЗДО: нові можливості для активних і креативних»;

– інформаційне повідомлення «6 порад як забезпечити здоровий і повноцінний сон дитини»;

– пам’ятки «Новорічні флеш – ігри», «Як вдало розпочати ранок».

Аналіз захворюваності здійснюється 1   раз   на   квартал,   що півроку та в кінці року. Аналіз захворюваності за 2019 рік показав, що рівень   захворюваності у порівнянні з минулим роком  зменшився  на 1,5%.

Харчуванню в житті дитини належить ведуча роль. У закладі встановлено  4 – разове харчування (у літній оздоровчий період – 5), наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно – гігієнічних навичок у дітей з боку сестри медичної   старшої   та   адміністрації.  Об’єм  їжі  відповідає  віку  дитини.

Аналіз харчування дітей упродовж  2019-2020 навчального року  показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники  вихователів – санітарних   норм   організації харчування у групах.

Повна вартість харчування дітей ясельного віку становить 22.00 грн., садових груп – 26.00 грн. в день.  Батьки сплачують 60% вартості харчування. Аналіз харчування показав, що діти отримують всі необхідні продукти в достатній кількості: овочі, соки, фрукти. Зауважень перевіряючими організаціями не зафіксовано.

Щомісяця проводиться моніторинг вартості харчування, складаються графіки  з метою контролю виконання норм харчування на одну дитину.

З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною

освітою ЗДО пропонує:

 • групи короткотривалого перебування, прогулянкові групи;
 • тренінгові заняття з практичним психологом;
 • консультації зі спеціалістами закладу дошкільної освіти;
 • участь дітей у гуртковій роботі;
 • залучення до участі у святах та розвагах;
 • залучення батьків до участі в роботі консультативного центру «Разом з мамою»;
 • забезпечення соціально-педагогічного патронату.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі є підготовка дітей до  навчання в школі, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Вітерець» із Конотопською спеціалізованою школою №3. Між закладами освіти складена угода про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

З метою зміцнення матеріально-технічного, методичного забезпечення та благоустрою території, створення безпечного розвивального середовища за період з 01 вересня 2019 року по 01 вересня 2020 року в ЗДО виконано наступні заходи.

На харчоблок придбаний посуд, частково замінений спецодяг для покращення умов праці працівників харчоблоку.

Поповнено обладнання  «Кімнати безпеки малюка» методичними посібниками для проведення навчальних заходів з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Замінені протипожежні двері в електрощитову, встановлені світильники на евакуаційних виходах та коридорах.

Частково замінені  дитячі меблі в групових кімнатах груп «Сонечко», «Веселка», «Ромашка».

Зроблений частковий ремонт: замінені шпалери у групових  кімнатах груп  «Ромашка», «Ялинка», «Бджілка» та спальних кімнатах «Сонечко», «Соняшник», роздягальні групи «Суничка».

Розпочато ремонтні роботи та фарбування ігрового, спортивного обладнання на ігрових  та спортивному майданчиках.

Замінений лінолеум в коридорі ІІ поверху.

Витрачені кошти в період з січня по грудень 2019 року:

№ з/п Назва товару Коли було придбано і для якої групи або приміщення За рахунок бюджетних коштів

(грн.)

За депутатські кошти

(грн.)

1 Вішалка для рушників Група «Ромашка» 4995
2 Шафи дитячі Групи: «Веселка», «Сонечко» 9000
3 Колонка, флеш карта Група «Сонечко» 949
4 Фарба різна Для поточних ремонтів 15589
5 Бензин, ліска

 

Електролампи

Для косіння трави

Для заміни

 

3112
6 Сантехніка та комплектуючі Для поточних ремонтів 2389
7 Доводчик до дверей Двері першого поверху 760
8 Господарчі товари Для поточних ремонтів 2949
9 Будматеріали для ремонту альтанок Група «Дзвіночок»,

«Ромашка»

2365
10 М’який інвентар:

– матраци

– наматрацники

– покривала дитячі

– рушники

Групи:

 

«Малятко»,

«Суничка»,

«Сонечко»,

«Калинка»,

«Ялинка»,

«Бджілка»

 

20550
11 Миюче Для миття рук, посуду, меблів, сантехніки та  їх обробки 17672
12 Посуд Для заміни 14563
13 Комплекти дитячої

постільної білизни

Групи

«Суничка»,

«Малятко», «Калинка»

6250
14 Лінолеум Для заміни підлоги коридорів другого поверху 5709
15 Канцтовари Для ведення ділової

документації

4076
16 Гідропсихометр Для комори 210
17 Світильники аварійного виходу Для аварійних виходів 2072
18 Праска Для прасування дитячої білизни 1700
На загальну суму: 99 тис. 966 грн 14 тис. 944 грн

Витрачені кошти в період  з  січня по червень 2020 року:

№ з/п Назва товару Коли було придбано і для якої групи або приміщення За рахунок бюджетних коштів

(грн.)

За депутатські кошти

(грн.)

1 Рушники паперові для  користування 4050
2 Рушникотримачі для рушників 375
3 Відро з педаллю для утилизації 1950
4 Електролампи для заміни 3421
5 Бензин для косіння трави 1230
6 Вапно для  побілки 455
7 Інвентар (граблі, лопати, сапи, віники, мітли , швабри) для виконання робіт 2079
8 Господарчі товари (туалетний  папір,  серветки, рукавиці гумові, для  використання 3395
9 Сода харчова для миття 2040
10 Миюче (мило туалетне, мило господарче,  мило рідке, засіб рідкий  для миття  посуду, засіб миючий) для миття рук, посуду, меблів, сантехніки та  їх обробки 13120
На загальну суму:   32тис. 115 грн

Розпочато ремонтні роботи та фарбування ігрового та спортивного обладнання на ігрових  та спортивному майданчиках.

У групових кімнатах все обладнання знаходиться в задовільному стані, добре закріплене.

Зовнішня огорожа та інші  споруди  на території закладу відповідають естетичним вимогам та не становлять загрози для життя і здоров’я дітей.

Травматизму серед дітей та дорослих зафіксовано не було.

Державна пожежна комісія, прокуратура  значних порушень не відмітила.

Але на сьогодні в закладі дошкільної освіти  є  ще ряд невирішених проблем,  які необхідно вирішити в новому 2020–2021 навчальному році, а саме потребують капітального ремонту:

 • павільйони: ремонт даху (заміна брусків) на ігрових майданчиках груп “Сонечко”, «Соняшник»;
 • ремонт альтанок (штукатурка) на ігрових майданчиках груп «Соняшник», «Ромашка», «Віночок», «Дзвіночок», «Сонечко»;
 • вуличний відкритий басейн, штукатурка, заміна кахелю;
 • стіна харчоблоку потребує капітального ремонту;
 • кабінет медичних працівників потребує капітального ремонту;
 • підсобне приміщення, яке розміщене на господарчому дворі.

Фасад будівлі закладу дошкільної освіти  потребує капітального ремонту. На будівлі ззовні і всередині зафіксовані та з’являються нові тріщини, що спричиняє відпадання штукатурки, та становить загрозу життю і здоров’ю дітей, працівників закладу.

Потребують капітального ремонту асфальтні доріжки біля спортивного майданчика та центральних входах у заклад, потребують заміни бордюри.

В аварійному стані знаходяться балкони груп «Бджілка» та «Суничка».

Потребує покращення матеріальної  бази закладу та навчально-методичного забезпечення (посібники, ігрове обладнання). Педагогам потрібно активніше оновлювати та впроваджувати в освітній процес сучасні освітні технології, комп’ютерні технології. Активно брати участь у фахових конкурсах та надсилати методичні матеріали для друку в професійних періодичних виданнях. Тісно та ефективно співпрацювати з батьками вихованців, необхідно зорієнтувати на особистість дитини, використовуючи інтерактивні форми та методи роботи.

Також наголосила, що в закладі дошкільної освіти діє загальносадова рада, а у групах батьківські комітети, які допомагають вирішувати питання матеріально – технічного стану закладу дошкільної освіти, організації та проведення заходів за участю батьків.

Директор (завідувач) відмітила, що зауважень в роботі ЗДО та його керівника не зареєстровано. Колектив Конотопського дошкільного навчального закладу № 11 “Вітерець” ставить перед собою завдання забезпечити емоційний комфорт та добробут, створювати всі передумови для подальшого психічного, фізичного та особистісного розвитку дітей.

 

Директор (завідувач) ЗДО № 11 “Вітерець”     ___________Галина  Нестеренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *