Звіт керівника за 2018-2019 н.р.

Звіт керівника  Конотопського  дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 “Вітерець”

за  2018-2019 навчальний рік

Нестеренко Галини Миколаївни

 

 Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №11 «Вітерець» діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», Цивільного кодексу України, Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (редакція від 26.02.2013), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234, Листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році», інструктивно – методичними рекомендаціями «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018 – 2019 навчальному році», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, освітніх програм «Впевнений старт», від 2 до 7 років «Дитина»,  методичних рекомендацій до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  Колективного договору між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та власного Статуту.

Організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, які знайшли своє відображення в усіх складових плану роботи закладу дошкільної освіти. При визначенні основних завдань було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018-2019 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Реалізація принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, дошкільною і початковою, в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи;
 2. Впроваджувати в освітній процес закладу дошкільної освіти сучасні форми співпраці з батьками щодо формування національної свідомості дошкільників;
 3. Вдосконалювати систему активізації рухового режиму та загартування як способу зміцнення здоров’я дітей раннього та дошкільного віку;
 4. Активізувати роботу щодо розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку шляхом залучення їх до мистецької культури.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити       у закладі дошкільної освіти сприятливі умови для ефективної роботи. Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців.

Педагогічним і технічним персоналом штат закладу дошкільної освіти укомплектований. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату у колективі.

У закладі дошкільної освіти працює 31 педагогічний працівник. Із них: директор (завідувач) – 1, вихователь – методист – 1, музичні керівники – 2, інструктор з фізичної культури – 1, практичний психолог – 1, вчителя – логопеди – 2, вихователі – 23.

Освітній рівень педагогів за 2018-2019 навчальний рік, порівняно з 2017-2018 покращівся на 2%, що є значним показником стабільної роботи закладу дошкільної освіти щодо комплектування педагогічними кадрами.

Молодий спеціаліст Павлюк К. О. продовжує навчання у вищому навчальному закладі.

Ладуха Н.М. закінчила Сумський педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка.

Фаховий рівень педагогів у 2018-2019 навчальному році

«спеціаліст вищої категорія» –  8 педагогів;

«спеціаліст першої категорії» – 3;

«спеціаліст другої категорії» – 7;

«спеціаліст» – 6;

«10-й тарифний розряд» – 7.

Фаховий рівень педагогів за 2018 – 2019 навчальний рік підвищився у порівнянні з 2017-2018 та 2016 – 2017 навчальними роками.

Простежується позитивна динаміка щодо підвищення фахового рівня педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Що у відсотках становить:

Фаховий рівень 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Вища категорія 19% 23% 26%
Спеціаліст першої категорії 13% 13% 9%
Спеціаліст другої категорії 17% 19% 23%
Спеціаліст 32% 26% 19%
10 (8) – тарифний розряд 19% 19% 23%

 

Адміністрацією закладу забезпечене своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації у відповідності до термінів і категорії:

Василенко В.О. – вихователь – методист.

Вихователі Бур’ян І.І., Дуброва О.А., Клименко О.І., Родічева О.П., Резніченко Є.Є., Олійник А.В., Шершень Т.В.. сестра медична старша Горбунова Р.Я. пройдуть курси підвищення кваліфікації восени 2019 року згідно перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при Сумському ОІППО.

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів Фактична

кількість

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 9 9 100%
2. Атестація 6 6 100%

Із 31 педагогічного працівника  закладу дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році атестовано 6 педагогів, що складає 19 % (у порівнянні з 2017-2018 навчальним роком 5 педагогічних працівників, що складало 15 %).   За підсумками атестаційної комісії вищого рівня присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» одному педагогічному працівнику (3%), одному педагогічному працівнику (3%) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», одному педагогічному працівнику (3%) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,  відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», один педагогічний працівник  (3%),  підтвердити раніше присвоєний 10-й тарифний розряд одному педагогічному працівнику (3%), встановити 11-й тарифний розряд одному педагогічному працівнику (3%).

Аналіз цифрових показників наслідків  атестації свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2018-2019 навчальному році, у 4 (чотирьох)  педагогічних працівників (13 %).

Кожна група працює за своїм напрямком:  фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, сенсорно-природничий, сенсорно-пізнавальний,  народознавчо-пізнавальний, народознавчо-інтелектуальний, мовно-комунікативний, еколого-натуралістичний. Заклад дошкільної освіти працює за народознавчим  напрямком.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти – активний учасник заходів міського методичного кабінету, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування у педагогічній діяльності закладу дошкільної освіти.

Педагогічний колектив протягом 2018-2019 навчального року брав   активну участь у міських заходах та конкурсах:

 • долучилися до акції FreeMarket «Візьми з собою в літо»;
 • приєдналися до флешмоб акції «16 травня – День вишиванки»;
 • долучилися до привітання 58 ОМБ;
 • долучилися до Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»;
 • взяли участь у конкурсі на кращий бізіборд;
 • виготовили Великодні яйця для міської Великодньої галявини;
 • брали участь у міських спортивних змаганнях «Перші кроки»;
 • учасники фестивалю «Срібний дзвоник Конотопа»;

         До  Дня працівника освіти нагороджені грамотами відділу освіти; вихователі Олійник А.В., Пилипчук О.М., Клименко О.І., Комухаєва Л.М.;

 • до Дня Дошкілля грамотою відділу освіти – вихователь Дуброва Н.А.;
 • директор (завідувач) нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти», за підсумками роботи у 2017 – 2018 навчальному році.

Протягом 2018-2019 навчального року методична робота та робота методичного кабінету в закладі проводилась з метою формування професійної компетенції, збагачення інтересів, задоволення духовних і професійних потреб, підвищення професійного рівня педагогів.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу дошкільної освіти є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та специфічних здібностей. З огляду на це, у закладі дошкільної освіти протягом поточного навчального року здійснювалася робота 12 гуртків різного спрямування. Всі освітні послуги безкоштовні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.

Упродовж  року адміністрація закладу дошкільної освіти значну увагу приділяла дотриманню мовного законодавства. Реалізація мовного законодавства у Конотопському дошкільному навчальному закладі №11 «Вітерець» здійснюється згідно нормативно – правової бази щодо мовного законодавства Закону України «Про засади державної мовної політики» (поточна редакція від 08.11.2016), Листа МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Заклад дошкільної освіти є україномовним, тому освітній процес, робота у повсякденному житті здійснювалися виключно українською мовою.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності          та планування подальшого освітнього процесу з дітьми дошкільного віку  у закладі проводилися:

 • моніторингове дослідження рівня розвитку старших дошкільників за допомогою кваліметричної моделі та якості дошкільної освіти на початок та кінець 2018 – 2019 навчального року (вихователь – методист Василенко В.О., вихователі старших груп);
 • дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі та аналіз щодо готовності дітей до школи в цілому (практичний психолог Йовчева О. М.);
 • моніторингове дослідження рівня фізичної підготовленості старших дошкільників станом на початок та кінець 2018-2019 навчального року (інструктор з фізичної культури Ступак Я. С.);
 • моніторингове дослідження рівня досягнень дітей за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти України за 2018 – 2019 навчальний рік (вихователі груп дітей раннього віку, молодшого та середнього).

Результати моніторингових досліджень обговорювалися на засіданні  психолого – педагогічного консиліуму, педагогічній раді закладу від 29.05.2019 № 4.

Відповідно до Листа МОН від 06.11.2015 №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» та річного плану роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець» був проведений моніторинг рівня розвитку старших дошкільників станом на початок та кінець 2018 – 2019 навчального року.

Адміністрація та педагогічний колектив закладу дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році приділяли велику увагу роботі з батьками:

 • формування тісного взаємозв’язку закладу дошкільної освіти із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
 • проведення тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;
 • проведення оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини;
 • особистісна діагностика дітей та батьків з метою вивчення дитячо – батьківських відносин з подальшою консультативно – корекційною роботою.

Протягом 2018 – 2019 навчального року у закладі дошкільної освіти

велася систематична та цілеспрямована робота з батьками вихованців. Проводилися ефективні форми роботи:

 • батьки залучалися до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей у закладі дошкільної освіти;
 • загальні батьківські збори згідно річного плану роботи, збори батьків майбутніх вихованців;
 • у всіх вікових групах проводилися групові батьківські збори 3 рази на рік, у молодших, середніх, старших групах у грудні та квітень – травень з відкритим показом інтегрованих занять;
 • інноваційні форми роботи:

– у рамках проведення тематичного місячника родинно – сімейного виховання інструктор з фізичної культури у цікавій розважальній формі провела спортивне свято для родин вихованців;

 – вихователі логопедичних груп Клименко О. І., Жолудь А. Г. та Дуброва О. А. провели родинні свята, які пройшли у теплій, затишній атмосфері;

 – тематичний День матері, який організувала вихователь логопедичної групи Клименко О. І., пройшов у душевній обстановці;

 – батьки логопедичних груп  «Сонечко», «Калинка» висадили дерева на території на згадку про перебування їх дітей у закладі дошкільної освіти;

 – уже протягом декількох років успішно здійснює свою роботу Логопедичний клуб для батьків, керівником якого є вчитель – логопед Комухаєва Л. М.. засідання з батьками проходять у першому та другому півріччях;

 – вчителі – логопеди постійно оформлюють матеріали у куточку «Поради вчителя – логопеда» корисною та пізнавальною інформацією;

 – вихователі всіх вікових груп оформлюють батьківський куточок у роздягальнях тематичною та корисною інформацією;

 – педагоги проводять з батьками консультації, готують пам’ятки;

 – практичним психологом Йовчевою О. М. постійно ведеться рубрика Діалоги з психологом «Дитячі проблеми»;

 – продовжував свою роботу консультативний пункт для батьків та дітей «Разом з мамою», де фахівці надавали консультативну допомогу;

 – батьки всіх вікових груп були активними учасниками виставок малюнків, виставок поробок «Як у нас на Україні», «У світі казок», а також конкурсу родинних оберегів;

 – батьки постійно надавали допомогу у благоустрої території закладу.

На високому рівні пройшли батьківська конференція, звіт керівника, досить плідно працювала Рада закладу (голова Прокопець Н.О.).

Протягом 2019 – 2020 навчального року плануємо тісно, активно, результативно та творчо співпрацювати із батьківською громадою закладу дошкільної освіти

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу закладу дошкільної освіти є фізичне виховання дітей дошкільного віку, яке спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у дошкільників життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.

У закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для якісного проведення занять з фізичного виховання,  фізкультурно – оздоровчої роботи, різноманітних фізкультурних захо­дів для стимулювання  активної рухової діяльності дітей.

Функціонує спортивна зала, оснащена технічни­ми засобами навчання та нестандартним спортивним обладнанням, маємо достатню кількість фізкультурно-ігрового інвентарю, великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту, наочний матеріал для імітації рухів, цікаві іграшки. Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності, розроблене та успішно використовується нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує дітей випробувати свої сили, зміцнює впевненість у собі, викликає позитивні емоції.

На території закладу дошкільної освіти обладнаний спортивний майданчик біговою доріжкою, стрибковою ямою та «стежиною здоров’я». До послуг дітей фізкультурно – ігрові атрибути, інвентар, виготовлений з природного матеріалу. Творчий підхід до підбору атрибутів до фізкультурних занять значно підвищує моторну щільність заняття і задовольняє природну потребу дітей в рухах. Сучасне традиційне та нестандартне обладнання фізкультурного залу та спортивного майданчика дає можливість урахувати сучасні вимоги фізичного розвитку дошкільників.

У групових кімнатах облаштовані спортивні куточки та куточки для загартування.

Турбота про фізичне здоров’я вихованців завжди була і залишається одним з пріоритетів педагогічної роботи закладу дошкільної освіти.

За 2018 – 2019 навчальний рік у закладі дошкільної освіти були заплановані та проведені заходи з фізичного виховання згідно річного плану роботи та додатків.

Інструктором з фізичної культури Ступак Я. С. ведеться гурток «Маленькі грації» з профілактики порушень постави та плоскостопості, який сприяє покращенню показників з даних захворювань у дітей дошкільного віку.

Діти закладу дошкільної освіти взяли участь у загальноміському заході «Перші кроки». Захід був висвітлений на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook.

Систематично проводиться робота з батьками з фізичного виховання під час проведення батьківських зборів, консультацій.

Батьки залучаються у фізкультурно-оздоровчу роботу закладу дошкільної освіти:

– спільні заходи дітей та їх батьків: спортивне свято «Спортивна родина – спортивна дитина»;

– консультації «Безпека життєдіяльності: працюємо з батьками»;

– інформаційне повідомлення «Як знизити шкідливість комп’ютера»;

– пам’ятки «Проведення фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми вдома».

Заклад дошкільної освіти у 2018 – 2019 навчальному році відвідувало 217 дітей.

Аналіз захворюваності здійснюється 1   раз   на   квартал,   що півроку та в кінці року. Аналіз захворюваності за 2018 рік показав, що рівень   захворюваності у порівнянні з минулим роком зменшився  на 2%.

Харчуванню в житті дитини належить ведуча роль. У закладі встановлено  4 – разове харчування (у літній оздоровчий період – 5), наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно – гігієнічних навичок у дітей з боку сестри медичної   старшої   та   адміністрації.  Об’єм їжі відповідає віку дитини.

Аналіз харчування дітей упродовж  2018-2019 навчального року  показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники  вихователів – санітарних   норм   організації харчування у групах.

Повна вартість харчування дітей ясельного віку становить 22.00 грн., садових груп – 26.00 грн. в день.  Батьки сплачують 60% вартості харчування. Аналіз харчування показав, що діти отримують всі необхідні продукти в достатній кількості: овочі, соки, фрукти. Зауважень перевіряючими організаціями не зафіксовано.

Щомісяця проводиться моніторинг вартості харчування, складаються графіки  з метою контролю виконання норм харчування на одну дитину.

З метою  прогнозування  мережі груп закладу дошкільної освіти з урахуванням освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти на території мікрорайону “Сім вітрів” у закладі дошкільної освіти було створено робочу групу з організації обліку дітей, які проживають у  прилеглому мікрорайоні, складено списки дітей від народження до 6 (7) років.

З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною

освітою ЗДО пропонує:

 • групи короткотривалого перебування, прогулянкові групи;
 • тренінгові заняття з практичним психологом;
 • консультації зі спеціалістами закладу дошкільної освіти;
 • участь дітей у гуртковій роботі;
 • залучення до участі у святах та розвагах;
 • залучення батьків до участі в роботі консультативного центру «Разом з мамою»;
 • забезпечення соціально-педагогічного патронату.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі є підготовка дітей до  навчання в школі, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №11 «Вітерець» із Конотопською спеціалізованою школою №3. Між закладами освіти складена угода про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

З метою зміцнення матеріально-технічного, методичного забезпечення та благоустрою території, створення безпечного розвивального середовища за період з 01 вересня 2018 року по 01 вересня 2019 року в ЗДО виконано наступні заходи.  

На харчоблок придбаний посуд, встановлений електронагрівач, частково замінений спецодяг для покращення умов праці працівників. 

Поповнено обладнання  «Кімнати безпеки малюка» методичними посібниками для проведення навчальних заходів з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Замінений вхідні двері у групі «Ромашка».

         Частково замінені  дитячі меблі в групових кімнатах груп «Віночок», «Соняшник», «Ялинка», «Веселка», «Калинка», «Сонечко», «Ромашка».

Зроблений частковий ремонт, замінені шпалери у групових кімнатах груп «Ялинка», «Ромашка», «Бджілка», в спальних кімнатах груп «Віночок», «Соняшник», «Сонечко» та в роздягальні групи «Суничка».

Витрачені бюджетні кошти:

Найменування матеріалів Сума
М’який інвентар 20550
Доводчик та замок на двері 760
Клей, цемент 887
Леска 270
Сантехніка 2389
Господарчі товари 17672
Посуд 14563
Фарба 15589
Будівельні матеріали 2365
Ремонт покрівлі павільйонів 10000
Всього:   85045

 

Витрачені депутатські кошти

Найменування Сума
Меблі групи «Сонечко» 4000
Колонка 1000
Меблі групи «Веселка» 4000
Шафи для рушників групи «Ромашка» 6000
Всього:    15000

     Розпочато ремонтні роботи та фарбування ігрового та спортивного обладнання на ігрових  та спортивному майданчиках.

У групових кімнатах все обладнання знаходиться в задовільному стані, добре закріплене.

   Зовнішня огорожа та інші  споруди  на території закладу відповідають естетичним вимогам та не становлять загрози для життя і здоров’я дітей.

Травматизму серед дітей та дорослих зафіксовано не було.

Державна пожежна комісія, прокуратура та відділ захисту прав споживачів значних порушень не відмітила.

Але на сьогодні в закладі дошкільної освіти є ще ряд невирішених проблем, які необхідно вирішити в новому 2019 – 2020 навчальному році, а саме потребують капітального ремонту:

 • не закінчені ремонт павільйонів: даху (заміна брусків) на ігрових майданчиках груп “Ромашка”, «Дзіночок»
 • вуличний відкритий басейн, штукатурка, заміна кахлю;
 • підсобне приміщення, яке розміщене на господарчому дворі.

Фасад будівлі закладу дошкільної освіти потребує капітального ремонту. На будівлі ззовні та всередині зафіксовані та з’являються нові тріщини, що спричиняє відпадання штукатурки та становить загрозу життю та здоров’ю дітей та працівників закладу. 

Потребують капітального ремонту асфальтні доріжки біля спортивного майданчика та центральних входах у заклад, потребують заміни бордюри.

В аварійному стані знаходяться балкони груп «Бджілка» та «Суничка».

Керівник закладу висвітлила питання морального та матеріального стимулювання працівників  шляхом організації їх відпочинку та оздоровлення. Відмітила, що для оздоровлення дітей працівників та працівників закладу працює приміський табір “Мрія” та база відпочинку.

Також наголосила, що в закладі дошкільної освіти діє загальносадова рада, а у групах батьківські комітети, які допомагають вирішувати питання матеріально – технічного стану закладу дошкільної освіти, організації та проведення заходів за участю батьків.

Зауважень в роботі ЗДО та його керівника не зареєстровано. Колектив Конотопського дошкільного навчального закладу № 11 “Вітерець” ставить перед собою завдання забезпечити емоційний комфорт та добробут, створювати всі передумови для подальшого психічного, фізичного та особистісного розвитку дітей.

 

 

Директор (завідувач) ЗДО № 11 “Вітерець”             ________ Г.М. Нестеренко

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *