План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу в ЗДО №11 “Вітерець”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор (завідувач ) ЗДО №11 «Вітерець»

____________Галина НЕСТЕРЕНКО

 

План заходів

спрямованих на запобігання та протидію  булінгу (цькуванню)

в Конотопському дошкільному навчальному закладі

(ясла-садок)  №11 «Вітерець»

на 2022-2023 роки

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання Відповідальна особа
1. Виконувати вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 26, 30), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий Верховною Радою України від 18.12.2018  №2657-VIII, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

всі працівники

2. Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань,  визначених статтею 54 та практичними психологами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також п. 7 розділу І наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

вихователь-методист

 

3. Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу. Постійно Практичний психолог
4. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО №11, вільного від насильства та булінгу (цькування), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу. Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

вихователь-методист,

вихователі,

практичний психолог

5. Своєчасно інформувати директора (завідувача) закладу про випадок булінгу (цькування) або про існування загрози його вчинення. Постійно Всі працівники
6. Проводити перевірки приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування). Постійно Директор (завідувач) практичний психолог, завгосп
7. Ознайомлювати учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) Протягом навчального року Вихователі,

практичний психолог

8. Довести до відома дітей та батьків про їх обов’язки, визначені статтею 53 та 55 Закону України «Про освіту» Протягом навчального року Вихователі,

практичний психолог

9. Проводити ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства» (ст.8,10,12) батьків вихованців При прийомі дітей до ЗДО Практичний психолог
10. Проводити моніторинг в ЗДО №11 щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін. Грудень, травень Директор (завідувач) ЗДО №11,

практичний психолог

 

11. Повідомляти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

− принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

− Конотопський відділ поліції;

− Службу у справах дітей Конотопської міської ради;

− управління освіти Конотопської міської ради (про направлення листів до вищезазначених установ, служб).

Невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби Директор (завідувач) ЗДО №11
12. Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11, практичний психолог
13. Здійснювати розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування У терміни визначені чинним законодавством Директор (завідувач) ЗДО №11
14. Доводити до відома учасників освітнього процесу рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО №11 згідно з протоколом засідання Після  проведення

розслідування випадку булінгу (цькування)

Директор (завідувач) ЗДО №11, практичний психолог
15. Проводити ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків Постійно Вихователі,практичний психолог
16. Сприяти створенню морально-безпечного освітнього простору, формуванню позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності. Забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини. Постійно Вихователі
17. Проводити бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому. Постійно Вихователі,

практичний психолог

18. Проводити бесіди, заняття з правового виховання дітей старшого дошкільного віку Згідно річного плану Вихователі, практичний психолог
19. Проведення заходів в рамках акцій:

1.   Міжнародний день терпимості (толерантності)

2.   День без конфліктів

3.   Міжнародний день протидії булінгу

 

16.11.2022

06.04.2023

04.05.2023

Практичний психолог, вихователі
20. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу щодо профілактики булінгу (цькування), з питань охорони дитинства, профілактики бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення в ЗДО та сім’ї. Постійно Вихователь-методист, практичний психолог, вихователі
21. Проводити  інформаційно-просвітницьку роботу за темами: «Протидія булінгу», «Стоп булінгу», «Головне в законі протидію булінгу-відповідальність за знущання», «Як розпочати розмову про булінг з дітьми» Протягом навчального року Практичний психолог
22. Провести консультацію для педагогів на тему «Формування соціальних навичок у педагогів в запобіганні та протидії булінгу(цькування)» 25.01.2023 Практичний психолог
23. Розглядати питання щодо протидії та попередження булінгу (цькування) на виробничих нарадах, засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах ЗДО №11 листопад,

травень

 

Директор (завідувач) ЗДО,

вихователь-методист

24. Організувати психологічний супровід (патронаж) дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО), дітей з особливими освітніми потребами, дітей з сімей ООС. Постійно Практичний психолог, вихователі
25. Проводити спостереження та обстеження дітей з особливими освітніми потребами з метою вивчення їх індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб. Вересень-листопад 2022 року

 

Практичний психолог
26. Здійснювати психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), зокрема:

–  діагностики рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;

–  розробки програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

–  розробки корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

–  консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу;

–  розробки профілактичних заходів.

Постійно

у разі випадку булінгу (цькування)

 

Практичний психолог
27. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті ЗДО №11:

–      правил поведінки здобувачів освіти в ЗДО №11;

–      плану заходів ЗДО №11, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню), на 2020-2021 н.р.;

–      порядок подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу (цькування) в ЗДО №11;

–      порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО №11 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

–      інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу;

–      номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи.

Протягом року Відповідальна за роботу сайту ЗДО №11

Василенко В.О.,

вихователь-методист

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор (завідувач ) ЗДО №11 «Вітерець»

___________Галина НЕСТЕРЕНКО

 

План заходів

спрямованих на запобігання та протидію  булінгу (цькуванню)

в Конотопському дошкільному навчальному закладі

(ясла-садок)  №11 «Вітерець»

на 2021-2022 роки

 

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальна особа
1. Виконувати вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 26, 30), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий Верховною Радою України від 18.12.2018  №2657-VIII, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

всі працівники

2. Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань,  визначених статтею 54 та практичними психологами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також п. 7 розділу І наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

вихователь-методист

 

3. Довести до відома дітей та батьків про їх обов’язки, визначені статтею 53 та 55 Закону України «Про освіту» Протягом навчального року Вихователі,

практичний психолог

4. Проводити ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства» (ст.8,10,12) батьків вихованців При прийомі дітей до ЗДО Практичний психолог
5. Проводити перевірки приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування). Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11, завгосп ЗДО
6. Проводити моніторинг в ЗДО №11 щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін. Грудень, травень Директор (завідувач) ЗДО №11,

практичний психолог

 

7. Своєчасно інформувати директора (завідувача) закладу про випадок булінгу (цькування) або про існування загрози його вчинення. Постійно Всі працівники
Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО №11, вільного від насильства та булінгу (цькування), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу. Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

вихователь-методист,

вихователі,

практичний психолог

8. Повідомляти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

− принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

− Конотопський відділ поліції;

− Службу у справах дітей Конотопської міської ради;

− управління освіти Конотопської міської ради (про направлення листів до вищезазначених установ, служб).

Невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби Директор (завідувач) ЗДО №11
9. Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11, практичний психолог
10. Здійснювати розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування У терміни визначені чинним законодавством Директор (завідувач) ЗДО №11
11. Доводити до відома учасників освітнього процесу рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО №11 згідно з протоколом засідання Після  проведення

розслідування випадку булінгу (цькування)

Директор (завідувач) ЗДО №11
12. Ознайомлювати учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) Протягом навчального року Вихователі,

практичний психолог

13. Проводити ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків Постійно Вихователі
14. Сприяти створенню морально-безпечного освітнього простору, формуванню позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності. Забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини. Постійно Вихователі
15. Проводити бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому. Постійно Вихователі,

практичний психолог

16. Проводити бесіди, заняття з правового виховання дітей старшого дошкільного віку Згідно річного плану Вихователі, практичний психолог
17. Проведення заходів в рамках акцій:

1.   Міжнародний день терпимості (толерантності)

2.   День без конфліктів

3.   Міжнародний день протидії булінгу

 

16.11.2021

06.04.2022

04.05.2022

Практичний психолог, вихователі
18. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу щодо профілактики булінгу (цькування), з питань охорони дитинства, профілактики бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення в ЗДО та сім’ї. Постійно Вихователь-методист, практичний психолог, вихователі
19. Проводити  інформаційно-просвітницьку роботу за темами: «Протидія булінгу», «Стоп булінгу», «Головне в законі протидію булінгу-відповідальність за знущання», «Як розпочати розмову про булінг з дітьми» Протягом навчального року Практичний психолог
20. Провести консультацію для педагогів на тему «Педагогам про  протидію булінгу(цькування)» 15.02.2022 Практичний психолог
21. Розглядати питання щодо протидії та попередження булінгу (цькування) на виробничих нарадах, засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах ЗДО №11 Грудень,

травень

 

Директор (завідувач) ЗДО,

вихователь-методист

22. Організувати психологічний супровід (патронаж) дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО), дітей з особливими освітніми потребами, дітей з сімей ООС. Постійно Практичний психолог, вихователі
23. Проводити спостереження та обстеження дітей з особливими освітніми потребами з метою вивчення їх індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб. Вересень-листопад 2021 року

 

Практичний психолог
24. Здійснювати психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), зокрема:

–  діагностики рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;

–  розробки програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

–  розробки корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

–  консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу;

–  розробки профілактичних заходів.

Постійно

у разі випадку булінгу (цькування)

 

Практичний психолог
25. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті ЗДО №11:

–      правил поведінки здобувачів освіти в ЗДО №11;

–      плану заходів ЗДО №11, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню), на 2020-2021 н.р.;

–      порядок подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу (цькування) в ЗДО №11;

–      порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО №11 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

–      інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу;

–      номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи.

Протягом року Відповідальна за роботу сайту ЗДО №11

Василенко В.О.,

вихователь-методист

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор (завідувач ) ЗДО №11 «Вітерець»

____________Галина НЕСТЕРЕНКО

План заходів

спрямованих на запобігання та протидію  булінгу (цькуванню)

в Конотопському дошкільному навчальному закладі

(ясла-садок)  №11 «Вітерець»

на 2020-2021 роки

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальна особа
1. Виконувати вимоги Законів України «Про освіту» (ст. 26, 30), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятий Верховною Радою України від 18.12.2018  №2657-VIII, наказів Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

всі працівники

2. Забезпечити виконання педагогічними працівниками зобов’язань,  визначених статтею 54 та практичними психологами зобов’язань, визначених статтею 76 Закону України «Про освіту», а також п. 7 розділу І наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

вихователь-методист

 

3. Оновити та опрацювати нормативно-правові документи щодо запобігання та протидії булінгу. Постійно Практичний психолог
4. Забезпечити створення безпечного освітнього середовища в ЗДО №11, вільного від насильства та булінгу (цькування), що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу. Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11,

вихователь-методист,

вихователі,

практичний психолог

5. Проводити перевірки приміщень, території закладу з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування). Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11, завгосп ЗДО
6. Проводити моніторинг в ЗДО №11 щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування); виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню); ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) для внесення (за потреби) до нього змін. Грудень, травень Директор (завідувач) ЗДО №11,

практичний психолог

 

7. Своєчасно інформувати директора (завідувача) закладу про випадок булінгу (цькування) або про існування загрози його вчинення. Постійно Всі працівники
8. Повідомляти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

− принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

− Конотопський відділ поліції;

− Службу у справах дітей Конотопської міської ради;

− управління освіти Конотопської міської ради (про направлення листів до вищезазначених установ, служб).

Невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби Директор (завідувач) ЗДО №11
9. Здійснювати взаємодію з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства у проведенні профілактичної роботи з даного питання Постійно Директор (завідувач) ЗДО №11, практичний психолог
10. Здійснювати розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) вихованців, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати наказ про проведення розслідування; скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування, вживати відповідних заходів реагування У терміни визначені чинним законодавством Директор (завідувач) ЗДО №11
11. Доводити до відома учасників освітнього процесу рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО №11 згідно з протоколом засідання Після  проведення

розслідування випадку булінгу (цькування)

Директор (завідувач) ЗДО №11
12. Ознайомлювати учасників освітнього процесу з ознаками булінгу (цькування) та переліком проявів, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) Протягом навчального року Вихователі,

практичний психолог

13. Довести до відома дітей та батьків про їх обов’язки, визначені статтею 53 та 55 Закону України «Про освіту» Протягом навчального року Вихователі,

практичний психолог

14. Проводити ознайомлення із Законом України «Про охорону дитинства» (ст.8,10,12) батьків вихованців При прийомі дітей до ЗДО Практичний психолог
15. Проводити ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх стосунків Постійно Вихователі
16. Сприяти створенню морально-безпечного освітнього простору, формуванню позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності. Забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини. Постійно Вихователі
17. Проводити бесіди та заняття з вихованцями про ознаки та наслідки насилля, цькування, вчити, як захистити себе і допомогти іншому. Постійно Вихователі,

практичний психолог

18. Проводити бесіди, заняття з правового виховання дітей старшого дошкільного віку Згідно річного плану Вихователі, практичний психолог
19. Проведення заходів в рамках акцій:

1.   Міжнародний день терпимості (толерантності)

2.   День без конфліктів

3.   Міжнародний день протидії булінгу

 

16.11.2020

06.04.2021

04.05.2021

Практичний психолог, вихователі
20. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед учасників освітнього процесу щодо профілактики булінгу (цькування), з питань охорони дитинства, профілактики бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення в ЗДО та сім’ї. Постійно Вихователь-методист, практичний психолог, вихователі
21. Проводити  інформаційно-просвітницьку роботу за темами: «Протидія булінгу», «Стоп булінгу», «Головне в законі протидію булінгу-відповідальність за знущання», «Як розпочати розмову про булінг з дітьми» Протягом навчального року Практичний психолог
22. Провести консультацію для педагогів на тему «Сприяння розвитку соціальних навичок у педагогів в запобіганні та протидії булінгу(цькування)» 17.02.2021 Практичний психолог
23. Розглядати питання щодо протидії та попередження булінгу (цькування) на виробничих нарадах, засіданнях педагогічної ради, на батьківських зборах ЗДО №11 Грудень,

травень

 

Директор (завідувач) ЗДО,

вихователь-методист

24. Організувати психологічний супровід (патронаж) дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО), дітей з особливими освітніми потребами, дітей з сімей ООС. Постійно Практичний психолог, вихователі
25. Проводити спостереження та обстеження дітей з особливими освітніми потребами з метою вивчення їх індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб. Вересень-листопад 2020 року

 

Практичний психолог
26. Здійснювати психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), зокрема:

–  діагностики рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;

–  розробки програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

–  розробки корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

–  консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу;

–  розробки профілактичних заходів.

Постійно

у разі випадку булінгу (цькування)

 

Практичний психолог
27. Забезпечити оприлюднення на веб-сайті ЗДО №11:

–      правил поведінки здобувачів освіти в ЗДО №11;

–      плану заходів ЗДО №11, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню), на 2020-2021 н.р.;

–      порядок подання та розгляду заяв (з дотриманням конфіденційності) про випадки булінгу (цькування) в ЗДО №11;

–      порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО №11 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

–      інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу;

–      номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи.

Протягом року Відповідальна за роботу сайту ЗДО №11

Василенко В.О.,

вихователь-методист

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *