Документи щодо атестації закладу

У К Р А Ї Н А

Конотопська міська рада

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

 

23.11.2015                                      м.Конотоп                              №547

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 року №67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за №173/26618, на виконання наказу відділу освіти Конотопської міської ради від 21.10.2015 №510-од «Про проведення державної атестації Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Вітерець» Конотопської міської ради Сумської області», плану проведення державної атестації Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «11 «Вітерець», робочої програми атестаційної експертизи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Вітерець», з метою здійснення державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу, у період з 09 по20 листопада  2015 року була проведена атестаційна експертиза напрямків діяльності Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Вітерець» Конотопської міської ради Сумської області.

Порушень термінів основних етапів проведення державної атестації дошкільного навчального закладу не зафіксовано.

Провідним спеціалістом відділу освіти Гуминською О.П. надана повна інформація щодо створення у Конотопському дошкільному навчальному закладі №11 «Вітерець» умов для забезпечення його функціонування. Завідуючою дошкільним закладом Нестеренко Г.М. проведено змістовну відкриту публічну презентацію щодо діяльності закладу.

У ході атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу члени експертної комісії забезпечили повне та об’єктивне вивчення напрямів діяльності відповідно до робочої програми, глибоко проаналізували відповідність документації закладу вимогам законодавства, загальний стан території та будівель закладу, наявність умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу, організацію розвивального навчально-виховного середовища, забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців та якості управлінської діяльності, організацію харчування дітей та дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців, організацію роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників, використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив дошкільного навчального закладу забезпечує на належному рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства. Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність закладу, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу. У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2011 року № 305 (зі змінами), власним Статутом.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу №11 «Вітерець» проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми організаційно-педагогічної та навчально-виховної роботи. Проведена значна робота зі створення належних умов для здобуття вихованцями дошкільної освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази закладу.

Членами експертної комісії основна увага зверталася на відповідність усіх сторін діяльності закладу збалансованому різнобічному розвитку дітей, про що свідчать висновки експертів, які зроблені на основі відвіданих занять та спостереження різних форм організації життєдіяльності дітей, аналізу документації, бесід з керівником, педагогами, батьками та дітьми. Діяльність закладу відповідає завданням дошкільної освіти. Зміст навчально-виховного процесу відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти та програмі розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».

Відповідно до висновків атестаційної комісії (протокол засідання атестаційної комісії від 23.11.2015) Конотопський  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Вітерець» визнано атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти.

Враховуючи зазначене

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Визнати Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Вітерець» Конотопської міської ради Сумської області» атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти.
    1. Провідному спеціалісту відділу освіти Гуминській О.П.
  • 1. До 25.11.2015 підготувати за результатами атестаційної експертизи вмотивовані рекомендації для дошкільного навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг.
  • 2. Рекомендації довести до відома завідувача Конотопського дошкільного навчального закладу №11 «Вітерець» Нестеренко Г.М.
  • 3. Результати атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Вітерець» розглянути на нараді керівників ДНЗ та НВК, висвітлити у засобах масової інформації та на сайті відділу освіти.
  • 4. Вивчити результативність роботи дошкільного навчального закладу по виконанню рекомендацій за результатами атестаційної експертизи у термін з 09 по 20 листопада 2016 року.
  1. Завідуючій Конотопського дошкільного навчального закладу №11 «Вітерець» Нестеренко Г.М.:

3.1.Розробити заходи на виконання рекомендацій за результатами державної атестації та надати до відділу освіти до 04.12.2015.

3.2.Результати атестаційної експертизи висвітлити на сайті закладу.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                            О.В.Беспала

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *