План реагування ЗДО № 11 “Вітерець”

План реагування

Закладу  дошкільної освіти «Вітерець»

Конотопської міської ради Сумської області

Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний план розроблено відповідно до ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, на виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1567  «Про  затвердження  Плану  реагування  на  надзвичайні  ситуації державного рівня» та до листа ДСНС України від 06.03.2015 № 17-3/739

Мета  плану  реагування  у  разі  загрози  та  виникнення   надзвичайних ситуацій (далі НС) –  підвищення рівня запобігання, реагування та визначення комплексу  завдань  та  робіт,  ефективних  методів,  способів  та  ресурсів, необхідних  для  захисту  вихованців та  працівників  закладу,  території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

План реагування і дій при загрозі та виникненні НС закладі дошкільної освіти   «Вітерець» призначений для виконання наступних завдань:

– забезпечення життя та здоров’я вихованців та працівників закладу;

– своєчасне запобігання та виявлення передумов НС;

– підтримання високої готовності сил  цивільного захисту (далі ЦЗ) закладу,

систем оповіщення та зв’язку, цілеспрямована підготовка їх до дій під час НС;

– забезпечення  у  разі  загрози  або  виникнення  НС  об’єктового  рівня оперативного реагування органів управління, сил і засобів цивільного захисту (далі ЦЗ) по запобіганню і реагуванню на НС ;

– організації  і  здійснення  взаємоузгодженого  комплексу  організаційних  та

практичних дій щодо проведення аварійно  –  рятувальних робіт з ліквідації

наслідків  НС,  систематизованого  і  своєчасного  надання  допомоги

постраждалим;

– мінімізація матеріальних і фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у період ліквідації її наслідків;

– створення матеріально-технічного резерву для ліквідації наслідків НС.

Даний  план  визначає порядок  дій  керівництва,  відповідальних  осіб  з цивільного захисту закладу, основні заходи щодо організації проведення робіт з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Підставою  для  практичного  виконання  (введення  в  дію)  основних заходів Плану реагування є умови загрози або виникнення великих виробничих аварій,  пожеж,  катастроф  техногенного,  соціального  та  екологічного походження, природні стихійного лиха, які мають місцевий або об’єктовий рівень надзвичайної ситуації.

Порядок введення плану в дію та запровадження одного з режимів

функціонування органів управління та сил цивільного захисту в

закладі  дошкільної освіти «Вітерець»

Конотопської міської ради Сумської області

Залежно від реальної обстановки, масштабів, наслідків і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, директором ЗДО визначається один із режимів  функціонування закладу, а саме:

а) режим повсякденного функціонування  закладу  встановлюється за умов  нормальної  виробничо-промислової,  радіаційної,  хімічної,  сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

б)  режим  підвищеної  готовності – у  разі  загрози  виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України,  обласної та міської  комісії ТЕБ та НС  для  системи цивільного захисту  у  повному  обсязі  або  часткого  тимчасово  встановлюється  режим підвищеної готовності.

в)  режим  надзвичайної  ситуації  – у  разі  виникнення  надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, обласної та міської  комісії ТЕБ та НС  для системи  цивільного захисту у повному обсязі або часткого тимчасово встановлюється режим підвищеної готовності.

г) режим надзвичайного стану закладу  у повному обсязі або частково тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного  стану  відповідно  до  Закону  України  «Про  правовий  режим надзвичайного стану»

 Комплекс основних заходів, що реалізуються при введені плану в дію:

а) у режимі повсякденного функціонування:

– організація  та  ведення  спостереження  і  здійснення  контролю  за станом довкілля, обстановкою на території ЗДО і прилеглій до нього території;

– запровадження заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту працюючого персоналу, педагогів та вихованців, зменшення об’єму можливих матеріальних втрат;

– організація та вдосконалення процесу підготовки органів управління та сил цивільного захисту ЗДО;

– організація підготовки працюючого персоналу та педагогів  які не входять до складу сил цивільного захисту закладу щодо дій у надзвичайних ситуаціях техногенного, природного  та соціального характеру, набуття  практичних  навичок  у  застосуванні  засобів  колективного  та індивідуального захисту;

– вжити  заходів  щодо  всебічного  забезпечення  сталого функціонування    закладу дошкільної освіти  у  разі  загрози  або  виникнення надзвичайних ситуацій;

– постійний  моніторинг,  аналіз  і  оцінка загрози  виникнення надзвичайних ситуацій в приміщеннях ЗДО та на прилеглій території  та можливих їх наслідків;

– створення,  своєчасне  поповнення  та  цільове  використання об’єктового резерву матеріальних та фінансових ресурсів для локалізації  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

б) у режимі підвищеної готовності:

– здійснення  заходів,  визначених  для  режиму  повсякденного функціонування і додатково провести:

–  збір керівного складу ЗДО та організація цілодобового чергування посадових осіб комісії з питань надзвичайних ситуацій;

–  оповіщення, збір і приведення у готовність до дій за призначенням відповідальних осіб;

– уточнення порядку оповіщення та інформування працівників закладу та

вихованців;

–  посилення роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійснення контролю за станом довкілля;

– прогнозування  можливості  виникнення  надзвичайної  ситуації  та  її масштабів в приміщеннях ЗДО та на прилеглій території;

–  впровадження в дію комплексних заходів щодо  захисту працюючого персоналу,  педагогів,  забезпечення  сталого  функціонування  ЗДО;

– уточнення Плану реагування та взаємодії у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації;

– проведення  комплексу  першочергових  заходів  щодо  запобігання виникненню надзвичайної ситуації в приміщеннях закладу та на прилеглій території;

– організація  своєчасного  оповіщення  і  інформування  працюючого персоналу,  педагогів  та  вихованців  про  загрозу  виникнення  надзвичайної

ситуації та доведення порядку дій у разі її виникнення.

в) у режимі надзвичайної ситуації;

– оцінка ситуації, визначення межі території, на якій виникла надзвичайна ситуація, підготовка пропозицій щодо організації проведення першочергових

невідкладних аварійно-рятувальних та інших робіт та необхідності залучення

додаткових спеціалізованих сил цивільного захисту;

– здійснення  керівництва  діями  сил  цивільного  захисту ЗДО;

– організація  проведення  рятувальних  та  інших  невідкладних  робіт, пов’язаних з локалізацією та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, із

залученням  необхідної  кількості  спеціалізованих  служб  та  сил цивільного

захисту міста;

– організація  робіт,  спрямованих  на  всебічне  забезпечення  сталого функціонування ЗДО;

– інформування  вищестоящих  органів  управління  щодо  рівня  надзвичайної  ситуації  та  вжитих  заходах,  пов’язаних  з  реагуванням  на  цю ситуацію;

г) у режимі надзвичайного стану;

– здійснення  заходів,  передбачених  Законом  України  «Про  правовий режим надзвичайного стану».

Розділ ІІ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ (ПІДХОДИ ДО)

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНІВ РЕАГУВАННЯ НА НС

У  місцевості,  де  розташований  дошкільний  заклад,  згідно  з  обліком фізико-географічних  особливостей,  довголітніми  спостереженнями  за епідеміологічною,  метеорологічною  обстановкою,  аналізом наявності потенційно-небезпечних  для  населення  підприємств  та  споруд  поблизу дошкільного закладу можливо передбачити виникнення таких надзвичайних

ситуацій:

2.1. Надзвичайні ситуації природного характеру:

 • шквальні вітри зі швидкістю до 25м/сек., внаслідок чого в окремих випадках можуть бути пошкоджені покрівлі будівель, повалені дерева, опори та лінії електромереж, через що можливий зрив на певний час руху транспорту;
 • у зимовий період снігові замети, ожеледь, ожеледиці становлять небезпеку для життя і  здоров’я  людей  та  порушують  рух  міського  транспорту, енергопостачання, дестабілізують життєдіяльність населення;
 • епідемії (ковід, грип, гострі респіраторні захворювання, гострі респіраторні інфекції, туберкульоз), що можуть призвести до масових захворювань;
 • землетрус може призвести до часткового пошкодження споруд, комунікацій, ліній енергозабезпечення, нести небезпеку життю і здоров’ю людей.

2.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру:

 • пожежі у закладі дошкільної освіти або на об’єктах господарювання поблизу нього;
 • розпилення в  приміщеннях   ЗДО хімічних  речовин,  які протягом  певного  часу  унеможливлюють  перебування  людей  у  цих приміщеннях;
 • виникнення аварій  на  залізничному  та  автомобільному  транспорті  при транспортуванні хімічно-небезпечних та вибухонебезпечних вантажів в межах міста;
 • виявлення вибухонебезпечних пристроїв, чи предметів, схожих на них, або отримання в будь-якій формі попередження (загрози) про встановлення таких пристроїв;
 • розлиття ртуті;
 • прояви тероризму, захоплення дітей та персонал у заручники;
 • хімічне забруднення  території  при  аварії  на  хімічно-небезпечних

підприємствах.

Наслідками  надзвичайних  ситуацій  природного  походження  є  пошкодження будівель, руйнування інженерних споруд та мереж, порушення транспортного  сполучення,  виникнення  пожеж,  інфекційних  захворювань людей і тварин.

Усі  перераховані  несприятливі  фактори  обумовлюють  необхідність розробки  та  вживання  відповідних  заходів,  спрямованих  на  захист  дітей, педагогічного та технічного персоналу від наслідків можливих надзвичайних

ситуацій.

Заклад дошкільної освіти «Вітерець» розташований за адресою: 41608, м. Конотоп, вул. Клубна, 133.

ЗДО знаходиться в пристосованому приміщенні. Приміщення закладу збудовано понад 30 років, і  відкритий  21.02.1989 року

Технічний стан споруди та обладнання на даний час задовільний.

У приміщенні дошкільного закладу обладнано 5 окремих входів-виходів до кожної вікової групи та 10 пожежних виходів, що забезпечує за необхідністю

евакуацію дітей і персоналу протягом 5-10 хв.

В ЗДО «Вітерець» функціонує 10 груп, із них 2 групи раннього віку,

8 груп дошкільного віку. Загальна кількість дітей – 162, працівників – 54 осіб, із них 29 педагогічний персонал і 25 осіб – технічний персонал.

Дошкільний заклад має 10,5-ти годинний режим роботи: 7.30 – 18.00.

Забезпеченість  джерелами  водо-,  електро-,  теплопостачання,  зв’язком,

каналізацією приміщення ЗДО –  централізоване за міською мережею.

У разі виникнення надзвичайного стану на території ЗДО може скластися складна  ситуація  із  життєзабезпеченням  працівників  та  дітей,  яка потребуватиме проведення відповідних заходів цивільного захисту:

 • розвідка меж осередків ураження, виявлення постраждалих та об’єктів

руйнування;

 • надання першої медичної допомоги постраждалим; евакуація учасників

освітнього процесу із зони надзвичайної ситуації;

Локалізація осередків ураження.

На території ЗДО можливе виникнення таких природних явищ: пожежі, снігопади  та  ожеледиці,  сильні  вітри.  Сильні  вітри  можуть  ускладнювати нормальну  роботу  закладу  (пошкодження  поблизу  ростучих  високих  дерев, ліній електромережі), що може спричинити розбиття скла вікон, знеструмлення будівлі ЗДО.

Для  зменшення  впливу  негативних  факторів  від  НС  природного

характеру, силами працівників ЗДО забезпечується:

– своєчасна обрізка гілок високих дерев;

–  в умовах великих снігопадів і ожеледиць постійно проводиться очищення

території від снігу, посипання піском слизьких ділянок.

Розділ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВЧАНИХ СИТУАЦІЙ

(в режимі повсякденної діяльності)

Система ЦЗ Закладу дошкільної освіти  «Вітерець»  Конотопської міської  ради Сумської області  працює  під  керівництвом директора (завідувача) Нестеренко Г.М.

Директор ЗДО  є  прямим  керівником  усього  особового  складу  цивільного

захисту закладу і здійснює керівництво цивільним захистом.

Директор ЗДО несе особисту відповідальність за постійну готовність закладу

до  сталого  функціонування  в  умовах  надзвичайної  ситуації  (надзвичайного стану),  забезпеченість  засобами  колективного  і  індивідуального  захисту учасників освітнього процесу і працівників, технічним майном відповідальних осіб закладу, підготовку учасників освітнього процесу і працівників закладу до захисту та дій у надзвичайній ситуації (надалі – НС). У  режимі  повсякденної діяльності організовує розробку та забезпечує постійне уточнення документів плану цивільного захисту закладу; підтримує взаємодію з відділом  освіти з метою своєчасного отримання інформації щодо стану довкілля, загрози виникнення НС та можливих їхніх наслідків; організовує та здійснює підготовку особового складу сил цивільного захисту, навчання учасників освітнього процесу й працівників закладу щодо користування  засобами  захисту під час  надзвичайних ситуацій, дотримання  правил  безпеки  життєдіяльності  людини;  проводить  планові  та  позапланові заходи у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

До керівного складу цивільного захисту закладу також входять:

– комісія з питань надзвичайних ситуацій;

– комісія з питань евакуації;

– відповідальна особа за зв’язок та оповіщення у разі загрози чи виникнення

надзвичайних ситуацій;

– відповідальна особа за медичне забезпечення у разі загрози чи виникнення

надзвичайних ситуацій;

– відповідальна особа за пожежну безпеку.

Керівники комісій є безпосередніми начальниками всього особового складу та несуть особисту відповідальність за підготовку і дисципліну підпорядкованого особового складу, підтримку постійної готовності ЦЗ, своєчасне виконання завдань, а також за збереження майна.

У  режимі  повсякденної діяльності  керівники  здійснюють  навчання  на

спеціальних курсах ЦЗ, проводять заняття з особовим складом, беруть участь у навчанні працівників закладу діям в умовах НС та користуванню засобами

захисту,  свідомому виконанню правил БЖД людини.

Для  виконання  завдань  цивільного  захисту  в ЗДО  «Вітерець» призначено:

– відповідальна  особа  за  медичне  забезпечення  у  разі  загрози  чи

виникнення  надзвичайних  ситуацій  для  санітарно-оздоровчої,

протиепідемічної та профілактичної роботи, контролю за виконання учасниками освітнього  процесу  та  працівниками  закладу  встановлених  санітарних  та протиепідемічних правил, у тому числі і в умовах карантину або обсервації; при виникненні НС – для надання невідкладної першої долікарської і спеціалізованої допомоги постраждалим;

– відповідальна особа за пожежну безпеку для нагляду за готовністю до дії  наявних  у  групових кімнатах засобів  пожежогасіння,  проведення роз’яснювальної  роботи  серед  учасників  освітнього  процесу  та  працівників закладу про заходи пожежної безпеки; у випадку НС –  для локалізації місць виникнення  пожежі  та  евакуації  постраждалих,  огляду  будівель  закладу  на предмет не евакуйованих;

–  відповідальна  особа  за  зв’язок  та  оповіщення  у  разі  загрози  чи виникнення  надзвичайних  ситуацій  для  оповіщення  керівного  складу цивільного захисту закладу та інших учасників освітнього процесу;

В закладі діє також комісія  з питань евакуації (розробляє план евакуації та забезпечує  приведення в життя комплексу заходів щодо організованого виводу учасників освітнього процесу і працівників закладу із району надзвичайної  ситуації  при  безпосередній  загрозі  їх  життю  і  здоров’ю, розміщення  евакуйованих  та  забезпечення  їх  життєдіяльності  в  безпечних районах евакуації) та комісія з питань  НС  (є постійно діючим органом, який  координує діяльність керівників усіх структурних підрозділів закладу, пов’язану з безпекою і захистом учасників освітнього процесу та працівників закладу, реагуванням  на  НС  природного  і  техногенного  походження,  а  також  здійсненням  заходів  щодо  запобігання  виникненню  та  ліквідації  наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха).

Медичний  захист,  забезпечення,  обслуговування  та  санітарно-епідеміологічний  нагляд  здійснюються  відповідальною  особою  медичного забезпечення у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій. Санітарно-профілактичні,  протиепідемічні  та  санітарно-гігієнічні  заходи  проводяться відповідно до вказівок медичної служби міста. Надання першої домедичної допомоги здійснюється в порядку само- та взаємодопомоги із залученням медичних працівників закладу. Обстеження приміщень, продуктів  харчування  та  води  з  метою  виявлення  забруднення  та  інші  санітарно-протиепідемічні  заходи  проводяться  за  вказівкою  органів  санітарно-епідеміологічного нагляду.

В приміщенні закладу організовано цілодобове чергування працівників.  Робоче  місце  чергового забезпечене  телефоном, відповідними інструкціями щодо дій при виникненні НС. У чергового постійно знаходяться ключі від групових приміщень, кабінетів, виходів із закладу.

Для  організації  управління,  зв’язку,  оповіщення  та  взаємодії   в ЗДО  «Вітерець» виділяється комп’ютер в кабінеті  директора  з  виходом  в  мережу  Інтернет  (адреса:  [email protected]) для прийому та передачі необхідної інформації електронною поштою.

Планування роботи закладу з питань запобігання надзвичайним ситуаціям

і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування.

Відповідно до наказу  навчальний рік з питань ЦЗ розпочинається 1 вересня, триває до травня  і  закінчується  проведенням  Тижня  безпеки  дитини  та  об’єктового тренування.

Вихователі систематично проводять з вихованцями бесіди з ТБ дитини на основі розробленої тематики занять з цивільного захисту. Навчання працівників закладу здійснюється відповідно до плану занять по підготовці відповідальних осіб з цивільного захисту, розробленого на основі Типової програми навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі і фіксується у журналі.

Навчання  та  підготовка  осіб  керівного  складу  здійснюється  на спеціальних курсах з цивільного захисту.

Розділ IV.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРИ ЗАГРОЗІ

ТА/АБО ВИНИКНЕННІ НС

 1. При аварії на підприємстві з викидом (виливом) хімічно небезпечних

речовин

Отримавши  повідомлення  від  органів  ЦЗ  про  аварію  на  хімічно-небезпечному об’єкті з викидом аміаку (хлору та ін.) та небезпеку хімічного зараження, необхідно:

– негайно вивести всіх із зони зараження в безпечне місце;

– у  разі  неможливості  негайно  вийти  із  зони  зараження  залишатися  в

приміщенні та провести додатково його герметизацію;

– захистити продукти харчування та джерела питної води від зараження;

– організувати евакуацію вихованців у безпечне місце після проходження

хмари забрудненого повітря;

– вихід із зони хімічного зараження здійснювати в бік, перпендикулярний

напряму вітру, уникаючи переходів через тунелі, яри (в яких концентрація

хімічно небезпечних речовин вища);

– при підозрі на отруєння хімічно небезпечними речовинами виключити

фізичне навантаження, дати багато пити (чай, молоко, сік) та викликати

лікаря.

При викиді хлору:

 • винести ураженого із зони зараження;
 • розмістити в теплому приміщенні;
 • звільнити від одягу, який утруднює дихання;
 • промити очі, ніс, рот і шкіру 2%-вим розчином питної соди не менше 15

хв.;

 • дати випити гарячого молока або каву;
 • прийняти теплий душ (по можливості);
 • при відсутності дихання зробити штучне дихання методом «рот в рот».

При викиді аміаку:

 • винести ураженого на свіже повітря;
 • забезпечити тепло і спокій;
 • шкіру, слизові оболонки і очі промити водою чи 2%-вим розчином борної

кислоти не менше 15хв.;

 • в очі закрапати 2-3 краплі 3%-вого розвину альбуцита. В ніс – тепле

оливкове масло.

 1. При забрудненні ртуттю та її парами необхідно:

– негайно  повідомити  орган  ЦЗ  міста,  держпродспоживслужбу,  відділ освіти, культури, молоді та спорту Хотинської міської ради;

– вивести вихованців із забрудненої території і виключити доступ до неї;

– ізолювати забруднене приміщення;

– організувати провітрювання приміщень;

– винести із забрудненого приміщення предмети виготовлені із матеріалів,

що здатні вбирати пари ртуті (папір, пористий пластик, гума, тканина,

шкіра, нефарбоване дерево);

– до проведення освітнього процесу у приміщенні приступати лише  після  демеркуризації,  проведеної  відповідними  службами, проведення  контролю  за  утриманням  парів  ртуті держпродспоживслужбою,  та отримання  дозволу місцевої адміністрації.

 1. При виникненні пожежі необхідно:

– негайно  зателефонувати  за  номером  101  та  евакуювати  вихованців  і працівників у безпечне місце згідно зі схемою евакуації;

– організувати винесення майна у безпечне місце та надійну охорону;

– виключити електропостачання;

– проконтролювати, щоб усі вихованці і працівники були евакуйовані із зони пожежі у безпечне місце;

– організувати  гасіння  пожежі  наявними  і  первинними  засобами пожежегасіння до прибуття пожежної служби;

– організувати зустріч пожежних підрозділів;

– з’ясувати характер, місце виникнення пожежі та можливі наслідки для ЗДО;

– організувати чергування з метою гасіння можливого розгорання споруд ЗДО;

дотримуватися правил:

 1. перш ніж увійти у приміщення, охоплене полум’ям, накритися з головою

мокрим покривалом;

 1. відчиняти двері в задимлене приміщення обережно, щоб запобігти спалаху

полум’я від швидкого припливу свіжого повітря; відчиняючи двері, знаходитися з боку ходу дверного полотна;

 1. у сильно задимленому приміщенні рухатися зігнувшись або поповзом;
 2. для захисту від чадного газу дихати через зволожену тканину.

необхідно пам’ятати:

– маленькі діти ховаються від страху під ліжко, у шафу, забиваються у  куток;

– якщо на вас зайнявся одяг, лягайте на землю і перекочуючись збийте

полум’я; бігти не можна – це ще більше роздмухує полум’я;

– побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на неї пальто, плащ або

покривало і  щільно  притисніть;  на  місце  опіку накладіть  пов’язку  та

відправте до лікарні;

– вогнегасні речовини направляти в місця найбільш інтенсивного горіння;

не на полум’я, а на поверхню охоплену полум’ям;

– якщо горить електропроводка то спершу треба відключити рубильник, а

потім гасити;

– виходити із зони пожежі слід у навітряний бік поблизу закладу;

– організувати чергування з метою гасіння можливого загоряння споруд

закладу;

– за необхідністю евакуювати вихованців, працівників та винести майно в

безпечне місце.

 1. При снігових бурях, ураганах та інших стихійних лихах

Отримавши  попередження  про  можливі  стихійні  лиха,  організувати виконання необхідних попереджувальних заходів:

– укріпити окремі елементи будинку;

– герметизувати приміщення;

– підготувати засоби аварійного освітлення;

– створити запас питної води, продуктів харчування;

– на час бурі або інших стихійних лих заборонити вихід із приміщення.

 1. При виникненні надзвичайних ситуацій епідеміологічного характеру

У  разі  виникнення  і  поширення  групових  інфекційних  захворювань необхідно:

– забезпечити  виконання  заходів,  рекомендованих  органами  охорони здоров’я щодо профілактики попереджень інфекційних захворювань;

– посилити контроль за вихованцями і станом їх здоров’я з метою активного

виявлення хворих та дотримання гігієни та протиепідемічного режиму;

–  у разі нездужання вихованця або працівника негайно ізолювати його та

організувати обстеження фахівцями лікувально-профілактичного закладу;

– забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження;

– організувати лабораторну перевірку питної води та продуктів харчування;

–  щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на

побутові об’єкти;

– посилити  контроль  за  регулярним  профілактичним  обстеженням працівників харчоблоку;

–  щоденно доповідати начальнику відділу освіти про захворюваність у

закладі.

Провести негайне оповіщення.

Зібрати адміністрацію і відповідальних осіб з ЦЗ, поставити їм завдання.

Організувати  негайне  проведення  екстрених  робіт  у  приміщеннях  і  на

території закладу.

Організувати доповіді по лінії цивільного захисту у місцеві і вищестоящі

органи державної виконавчої влади.

Розділ V

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЙ

ЩОДО РЕАГУВАННЯ НА НС

Медичне забезпечення

Медичний  захист,  забезпечення,  обслуговування  та  санітарно-епідеміологічний нагляд організовуються з метою надання першої домедичної  допомоги постраждалим, їх евакуації у безпечний район (місце) та запобігання інфекційним захворюванням, здійснюються відповідальною особою за медичне забезпечення медичною сестрою ЗДО – Горбунова Р.Я.

Санітарно-профілактичні, протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи проводяться відповідно до вказівок медичної служби міста. Надання першої  медичної  допомоги здійснюється  в  порядку  само-  та взаємодопомоги із залученням відповідальної особи за медичне забезпечення.

Обстеження приміщень, продуктів харчування та води з метою виявлення забруднення та інші санітарно-протиепідемічні заходи проводяться за вказівкою органів санітарно-епідеміологічного нагляду.

Завдання:

–  забезпечити активну участь особового складу у санітарно-оздоровчій, протиепідемічній  і  профілактичній  роботі,  яку  проводять  органи  охорони

здоров’я;

–  при отриманні сигналів оповіщення керівного складу ЦЗ закладу про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації («Збір – аварія»), а також сигналів особливого періоду («Збір», «Тривога», «Бойова тривога», «Навчальний Збір», «Навчальна  Тривога»,  «Навчальна  Бойова  тривога»)  негайно  здійснити  за встановленою схемою і порядком оповіщення особового складу сил цивільного захисту шляхом доведення до них відповідного сигналу та прибути на місце збору формування у ЗДО в термін не пізніше (від часу оголошення сигналу):  у робочий час – 1 години, у неробочий час – 3 годин;

–  надання першої медичної допомоги потерпілим в умовах надзвичайної ситуації, постійно підтримувати взаємодію.

Організація евакуації

Евакуація  планується  на  випадок  надзвичайної  ситуації,  що  загрожує життю та здоров’ю працівників та вихованців.

Організація евакуації у безпечні райони здійснюється під керівництвом евакуаційної комісії відповідно до плану організації і проведення евакуаційних заходів ЗДО «Вітерець».

З  отриманням  сигналу  про  проведення  евакуації  за  розпорядженням директора  ЗДО  припиняється  освітній процес,  вихованці  під  керівництвом вихователів та помічників вихователів груп негайно виводять у безпечний район.

Протипожежне забезпечення 

З  метою  захисту закладу  та  матеріальних  цінностей  від  вогню  та рятування людей в закладі є відповідальна особа за пожежну безпеку.

Завдання:

– знати і виконувати правила пожежної безпеки, стежити за готовністю до

дії наявних у приміщеннях ЗДО засобів пожежогасіння;

– при  отриманні  сигналів  оповіщення  ЦЗ  закладу  про  загрозу  або виникнення надзвичайної ситуації негайно довести цей сигнал за встановленою схемою і прибути на місце збору в термін не пізніше (від часу оголошення сигналу):

– у робочий час – 1 години;

–  приймати активну участь у проведенні роз’яснювальної роботи серед учасників  освітнього  процесу  та  працівників  закладу  про  заходи  пожежної безпеки;

–  при виникненні пожежі провести гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння;

– при  виникненні  НС  допомагати  проводити  евакуацію  за  межі  небезпечної зони усіх людей, не пов’язаних з її ліквідацією, здійснювати огляд  будівлі закладу на предмет неевакуйованих та допомагати їм залишити будівлю;

–  при виникненні НС провести розвідку, установити ступінь, розмір зон ураження, напрямок розповсюдження;

–  своєчасно приймати заходи захисту від засобів масового ураження.

Організація управління, оповіщення і зв’язку 

Управління –  це здійснення постійного керівництва директором  ЦЗ та групове управління за діями сил і засобів ЦЗ в організації і направленні їх зусиль на успішне і своєчасне виконання заходів ЦЗ. Основою управління є рішення директора ЗДО. Він управляє підлеглими силами особистим спілкуванням та через групу управління.

Управління  при  виникненні  НС  заходами  ЦЗ здійснюється  з  пункту управління закладу, а при необхідності з укриття пристосованого.

Час приведення у готовність пункту управління :

 • В робочий час – Ч+ 1 год.
 • В неробочий час – Ч+ 3 год.

Відповідає за організацію роботи ПУ вихователь-методист – Олексенко В.О.

Взаємодія з управлінням з питань НС та ЦЗН міста здійснюється по системі  міського зв’язку, мобільного зв’язку або посильними.

Порядок подання доповідей та інформації у відділ з питань НС  здійснюється згідно табелю термінових доповідей, а при виникненні НС – негайно.

Для організації зв’язку та оповіщення є відповідальна особа, яка здійснює оповіщення керівного складу ЦЗ закладу за відповідними списками по системі мобільного зв’язку.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *