Моніторингове  дослідження рівня розвитку дошкільників у ЗДО №11 “Вітерець”

Результати моніторингового  дослідження рівня розвитку старших дошкільників за допомогою кваліметричної моделі та якості дошкільної освіти на початок та кінець 2019 – 2020 навчального року

 Відповідно до листа МОН від 06.11.2015 №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», річного плану роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець», наказів закладу дошкільної освіти був проведений моніторинг рівня розвитку старших дошкільників станом у 2019 – 2020 навчальному році.

Моніторинг дав змогу відстежити динаміку розвитку особистості  дошкільника прозоро й ефективно, встановлювати причини наявних проблем і розробляти план подальших дій задля їх усунення.

Моніторинговим дослідженням було охоплено на початку навчального року 58 дітей, на кінець – 54 дітей старшого дошкільного віку, які будуть йти до школи, з них: старша логопедична «А» група «Калинка» – 15 дітей, що складає (28%) від загальної кількості, старша логопедична «Б» група «Сонечко» – 11 дітей (20%), старша «В» група «Дзвіночок» – 14 дітей (26%), старша «Г» група «Соняшник» – 14 дитина (26%).

Проаналізувавши кількість показники отримані у ході моніторингового дослідження у 2019-2020 навчальному році, які були оброблені за допомогою кваліметричної моделі, можна зробити наступні висновки:

Термін Високий рівень Вище середнього Середній рівень Нижче середнього Низький рівень
Початок н.р. 15 28% 27 46% 11 18% 3 5,5% 2 1,8%
Кінець н.р. 43 79,6% 6 11,1% 3 5,5% 2 3,7% 0 0%

Показники високого рівня збільшилися на 52%, вище середнього рівня зменшилися на 34,9%, середній рівень зменшився на 12,5%, рівень нижче середнього зменшився на 1,8%, низький рівень зменшився на 1,8%.

Середня бальна оцінка підвищилася з 0,78 до 0,95.

Показники рівня сформованості життєвих компетенцій дітей старшого дошкільного віку:

Біологічна зрілість (вага, зріст) Здоров’ябережувальна компетенція Особистісно-оцінна компетенція Родинно-побутова компетенція Соціально-комунікативна компетенція Природничо-екологічна компетенція Предметно-практична компетенція Художньо-продуктивна компетенція Ігрова компетенція Сенсорно-пізнавальна компетенція Математична компетенція Комунікативна компетенція Мовленнєва компетенція
Початок н.р. 63% 90% 79% 82% 88% 92% 84% 65% 73% 78% 70% 65% 69%
Кінець н.р. 76% 95% 90% 93% 97% 97% 92% 81% 86% 94% 91% 83% 86%
Різниця +13% +5% +11% +11% +9% +5% +9% +16% +15% +16% +21% +18% +17%

 

Проаналізувавши показники дітей старшого дошкільного віку, які будуть йти до школи, можна зробити висновок, що за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти рівень сформованості життєвих компетенцій з розділу «Особистість дитини», «Дитина у соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у сенсорно – пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини» та «Дитина у світі культури» показники підвищилися.

Середній показник рівня розвитку дітей, які будуть йти до школи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець» на кінець навчального року у відсотках становить 94%, що свідчить про те, що якість надання освітній послуг в закладі дошкільної освіти на високому рівні (ВР).

Результати дослідження

рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

та аналіз щодо готовності дітей до школи в цілому

Одним з головних завдань роботи закладу дошкільної освіти є підготовка дошкільнят до навчання у школі. Дитина, що вступає до школи,  має  бути зрілою у фізіологічному й соціальному відношенні, вона має досягти певного рівня розумового й емоційно-вольового розвитку. Для цього доцільно діагностувати рівень психологічної зрілості дитини, але не шкільної, а дошкільної. Тому що саме зрілий дошкільник готовий до успішного навчання в початковій школі. Орієнтовні дані готовності дітей до школи можна отримати за допомогою методики Керна та Банкова.

Дослідження проводилось з  23 березня по  07 травня 2020 року.

Кількість обстежених:  54 дитина старшого дошкільного віку.

З них  старша “А” група –15 дітей,

старша “Б” група – 11 дітей,

старша “В” група – 14 дітей,

старша “Г” група – 14 дітей.

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання  в школі станом на 07.05.2020  слід вважати 43 дитини  (це становить 80% обстежених дітей).

Готовність наступних дітей  станом на 07.05.2020слід вважати  умовною – 9дітей (16%). Ці діти  потребують додаткової корекційно-розвиваючої роботи: розвиток моторики та пізнавальної сфери. Частина цих дітей залишається в закладі і з ними буде продовжуватися робота протягом наступного навчального року. З тими, хто іде до школи проводилися додаткові заходи з метою отримання кращих результатів.

Не готові до школи 2 дітей (3,7%). Ці діти отримали по 2 або 3 тестам. Вони  потребують подальшої роботи з розвитку пізнавальних процесів, соціальної сфери.  Інші 2 дитини мають рівень розвитку нижче норми.  Ці діти залишається в закладі дошкільної освіти за бажанням батьків.

Слід зазначити, що серед дітей, які ідуть до школи, є діти у яких ведучою є ліва рука – 3 дітей: що складає  приблизно 4 % дітей. Для цих дітей необхідно буде враховувати цю обставину, щоб правильно організувати умови навчання.

Результати моніторингового дослідження

рівня фізичної підготовленості старших дошкільників

станом на початок та кінець 2019-2020 навчального року

Відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти був проведений моніторинг рівня фізичної підготовленості старших дошкільників станом на початок та кінець 2019-2020 навчального року.

Моніторинговим дослідження було охоплено 58 дитину старшого дошкільного віку, з них 54 дитини старшого дошкільного віку, які будуть йти  до школи:

 • Старша логопедична «А» група «Калинка» – 15 дітей;
 • Старша логопедична «Б» група «Сонечко» – 11 дітей;
 • Старша «В» група «Дзвіночок» – 14 дітей;
 • Старша «Г» група «Соняшник» – 14 дитини.

Проаналізувавши кількісні показники у ході обстеження можна зробити такі наступні висновки :

 • Високий рівень фізичної підготовки мають – 45 дітей (83%);
 • Достатній рівень фізичної підготовки мають – 8 дітей (15%);
 • Низький рівень фізичної підготовки – 1 дитина (1,9%).

Загальний рівень фізичної підготовки дітей шестирічного віку Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №11 «Вітерець» відповідає високому рівню.

З дітьми, які мають достатній та низький рівень фізичної підготовки, буде проведена індивідуальна робота у літній оздоровчий період.

Для підвищення інтересу у дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності будуть використовуватися нестандартні форми роботи, які сприятимуть фізичній підготовці дошкільників та викликатимуть у них позитивні емоції. Турбота про фізичне здоров’я вихованців завжди була і залишається одним з пріоритетів закладу дошкільної освіти.

Результати моніторингового дослідження рівня досягнень дітей

за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти України за 2019 – 2020 навчальний рік

Досягнення дітей раннього дошкільного віку, молодших та середніх вікових груп оцінювалися за чотирма рівнями (низький, достатній, середній, високий).

         Критерії оцінювання за рівнями:

 • високий (дитина виконує дії самостійно) – 12-10;
 • достатній(дитина виконує дії самостійно, але іноді потребує допомоги дорослого) – 9-7;
 • середній (дитина виконує самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребує допомоги дорослого) – 6-4;
 • низький(дитина виконує дії за допомогою дорослого) – 3-0.

Результати проведеної роботи висвітлено нижче.

Кількість дітей, що були оцінені:

3-й р.ж. – 38

4-й р.ж. – 48

5-й р.ж. – 43

Всього: – 129

 Підсумкові висновки результативності освітнього процесу у закладі дошкільної освіти на кінець 2019-2020 навчального року

(за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти)

Вікова

група

 

Освітні лінії
Особистість дитини Дитина в соціумі Дитина у природному довкіллі
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020
3-й р. ж. 8 9 9 8 9 8
4-й р.ж. 9 9 9 9 9 9
5-й р.ж. 9 10 9 9 10 9
Динаміка  

83%

 

84%

 

91%

 

89%

 

87%

 

81%

Вікова

група

 

Освітні лінії
Дитина у світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020
3-й р.ж. 8 8 9 9 8 8 7 7
4-й р.ж. 9 8 9 10 9 10 8 8
5-й р.ж. 9 9 10 10 9 10 9 8
Динаміка  

86%

 

85%

 

90%

 

92%

 

84%

 

86%

 

83%

 

75%

Освітня лінія «Особистість  дитини»

Позитивна динаміка щодо зацікавленості вихованців до збереження свого фізичного, психічного та соціального здоров’я, сформованості вміння мотивувати власні дії, прагнення дотримуватися здоров’язберігаючої моделі поведінки свідчить про ефективність проведення цілеспрямованої роботи вихователів на процес формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей дошкільного віку. Необхідноврахувати у подальшійроботізалучення до здорового способу життябатьків. Такожувагипотребуєціннісно – емоційнеставлення до виконанняоздоровчих процедур.

Освітня  лінія «Дитина в соціумі»

Результати спостережень, бесід з дітьми показали, що більшість дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, ініціюють дружні стосунки з тим, кому симпатизують.

Освітня  лінія «Дитина у природному  довкіллі»

Достатній рівень компетентності дітей свідчить про створення сприятливих умов для розвитку у дітей природничих уявлень та понять, про планування роботи з формування екологічної компетентності згідно програмових вимог, методичних порад, за принципом постійності та послідовності.

Освітня  лінія «Дитина у світі  культури»

За результатами  діти виявили потяг до діяльності естетичного напрямку      у різних його видах. Це природно, бо специфіка художньо-творчого розвитку дошкільнят обумовлена психологічними, інтелектуальними та художніми параметрами даної вікової групи.

Освітня  лінія «Гра дитини»

Аналіздіяльностізасвідчуєпланомірну, систематичну роботу педагогів.  Переважнакількістьдітейзацікавленоставляться до ігровоїдіяльності, впізнають та називаютьрізнівидиіграшок, сприймаютьіграшки як образ предмета реального світу.

Освітня  лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному  просторі»

Дітимаютьдостатніпоказникивмінь та навичокпорівнюватипредмети за кольором, формою, величиною, класифікуватипредмети за їхкількісними та якіснимиознаками, по групах.

Освітня  лінія «Мовлення  дитини»

Слід створювати умови для прилучення вихованців до основних складових людської культури відповідно до вимог освітньої лінії «Мовлення дитини», формувати мовленнєво – комунікативну  компетентність  як здатність дитини будувати своє мовне спілкування з однолітками та дорослими у різних життєвих ситуаціях, чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття, закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних видів діяльності.

За результатами моніторингового дослідження простежується позитивна динаміка у всіх вікових групах щодо засвоєння вимог освітніх програм для дітей від 2 до 7 років «Дитина», «Впевнений старт» та сформованості життєвих компетенцій за всіма освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *