Звіт директора про роботу у 2017 – 2018 навчальному році

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №11 «Вітерець» діє згідно з основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», Цивільного кодексу України, Законом України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (редакція від 26.02.2013), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234, Листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017     № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 – 2018 навчальному році», інструктивно – методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 – 2018 навчальному році», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  методичних рекомендацій до освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальних програм,  Колективного договору між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та власного Статуту.

Організація освітнього процесу була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, які знайшли своє відбиття в усіх складових плану роботи закладу дошкільної освіти. При визначенні основних завдань було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2016-2017 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання в грі та різних видах діяльності в основі освітнього процесу дошкільників;
 2. Продовжувати створювати умови для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність;
 3. Продовжувати відпрацювати механізми наступності між дошкільною, початковою ланками освіти та батьківською громадськістю щодо розвитку, виховання і  навчання дітей у певному віковому періоді;
 4. Активізувати роботу щодо формування емоційно-значимої поведінки дітей у природному оточенні;
 5. Сприяти розвитку дошкільника як особистості, формуванню елементарних форм його життєвої компетентності через вдосконалення ігрової діяльності та розвитку творчого потенціалу.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити       у закладі дошкільної освіти сприятливі умови для ефективної роботи. Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців.

Педагогічним і технічним персоналом штат закладу дошкільної освіти укомплектований. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікувалася питаннями фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату у колективі.

У закладі дошкільної освіти працює 31 педагогічний працівник. Із них: директор (завідувач) – 1, вихователь – методист – 1, музичні керівники – 2, інструктор з фізичної культури – 1, практичний психолог – 1, вчителя – логопеди – 2, вихователі – 23.

Освітній рівень педагогів за 2017-2018 навчальний рік, порівняно з 2016-2017 залишився без змін, що є значним показником стабільної роботи закладу дошкільної освіти щодо комплектування педагогічними кадрами. Педагогічний працівник Драло Т. Л., із неповною вищою освітою, звільнилася за власним бажанням, а вийшла з декретної відпустки на роботу педагог з вищою освітою Мєлєшкіна Ю. С. Одна посада вихователя залишається вакантною.

Молодий спеціаліст Павлюк К. О. продовжує навчання у вищому навчальному закладі.

 

Всього педагогічних працівників ІІІ – ІУ рівень акредитації І – ІІ рівень акредитації
Дошкільна педагогічна Інша педагогічна Непедагогічна Дошкільна педагогічна Інша педагогічна  Непедагогічна
31 23 2 0 4 2 0
  Клименко О. І.Ладуха Н. М. Каленик Т. О.Люльова О. М.

Колесник О. М.

Павлюк К. О.

Бобир Л. В.Пилипчук О. М.

 

Фаховий рівень педагогів у 2017-2018  навчальному році:

 

«спеціаліст вищої категорія» – 7 педагогів;

«спеціаліст першої категорії» – 4;

«спеціаліст другої категорії» – 6;

«спеціаліст» – 8;

«10-й тарифний розряд» – 6;

Що у відсотках становить:

 

Фаховий рівень 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Вища категорія 0% 19% 23%
Спеціаліст першої категорії 32% 13% 13%
Спеціаліст другої категорії 19% 17% 19%
Спеціаліст 13% 32% 26%
10 (8) – тарифний розряд 36% 19% 19%

 

Фаховий рівень педагогів за 2017 – 2018 навчальний рік підвищився у порівнянні з 2016-2017 та 2015 – 2016 навчальними роками.

Простежується позитивна динаміка щодо підвищення фахового рівня педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

Адміністрацією закладу забезпечене своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації у відповідності до термінів і категорії:

Ткаченко М. В. – вихователь – методист.

Вихователі Антоненко Н. І. та Мєлєшкіна Ю. С. пройдуть курси підвищення кваліфікації осени 2018 року згідно перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації при Сумському ОІППО.

Вид діяльності Планова кількість педагогів Фактичнакількість

педагогів

%
1. Курси підвищення кваліфікації 3 1 33%
2. Атестація 3 5 167%

Із 31 педагогічного працівника  закладу дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році атестовано 5 педагогів, що складає 15 % (у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком 10 педагогічних працівників, що складає 32 %).   За підсумками атестації  одному педагогічному працівнику (3%) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (вихователь Резніченко Є. Є.), двом педагогічним працівникам (6%) присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (вихователь Василенко В. О., музичний керівник Білошапка Н. А.), один педагогічний працівник (3%) відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» (вихователь Родічева О. П.), одному педагогічному працівнику (3%) атестаційною комісією вищого рівня присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (вихователь – методист Ткаченко М. В.).

Аналіз цифрових показників наслідків  атестації свідчить про  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2017-2018 навчальному році, у 4 (чотирьох)  педагогічних працівників (13 %).

Кожна група працює за своїм напрямком:  фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, народознавчий, інтелектуальний, гуманітарний, еколого-валеологічний. Заклад дошкільної освіти працює за народознавчим напрямком.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти – активний учасник заходів міського методичного кабінету, конкурсів різних рівнів. Педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування у педагогічній діяльності закладу дошкільної освіти.

Педагогічний колектив протягом 2017-2018 навчального року брав   активну участь у міських заходах та конкурсах:

– брали участь у Фотосушці – 2017 приуроченій до свята «День працівників освіти – 2017»;

– до Дня працівника освіти нагороджені грамотами відділу освіти; вихователь – методист Ткаченко М. В., інструктор з фізичної культури Ступак Я. С.; до Дня Дошкілля грамотою відділу освіти – вихователь Василенко В. О.;

– взяли участь у конкурсі малюнків «Я люблю свій рідний край»;

– приєдналися до флешмоб акції «17 травня – День вишиванки»;

– долучилися до привітання 58 ОМБ з нагоди 3 річниці заснування та виготовили пам’ятні подарунки солдатам;

– долучилися до Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»;

– брали участь у міських спортивних змаганнях «Перші кроки»;

– учасники фестивалю «Срібний дзвоник Конотопа»;

– педагогічні працівники Антоненко Н. І. та Федосенко О. М. нагороджені

грамотами відділу освіти Конотопської міської ради за підсумками роботи

у  2017 – 2018 навчальному році.

Протягом 2017-2018 навчального року методична робота та робота методичного кабінету в закладі проводилась з метою формування професійної компетенції, збагачення інтересів, задоволення духовних і професійних потреб, підвищення професійного рівня педагогів.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу дошкільної освіти є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та специфічних здібностей. З огляду на це, у закладі дошкільної освіти протягом поточного навчального року здійснювалася робота 12 гуртків різного спрямування. Всі освітні послуги безкоштовні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.

Упродовж  року адміністрація закладу дошкільної освіти значну увагу приділяла дотриманню мовного законодавства. Реалізація мовного законодавства у Конотопському дошкільному навчальному закладі №11 «Вітерець» здійснюється згідно нормативно – правової бази щодо мовного законодавства Закону України «Про засади державної мовної політики» (поточна редакція від 08.11.2016), Листа МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. Дошкільний навчальний заклад є україномовним, тому освітній процес, робота у повсякденному житті здійснювалися виключно українською мовою.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності          та планування подальшого освітнього процесу з дітьми дошкільного віку  у закладі проводилися:

 • моніторингове дослідження рівня розвитку старших дошкільників за допомогою кваліметричної моделі та якості дошкільної освіти на початок та кінець 2017 – 2018 навчального року (вихователь – методист Ткаченко М. В., вихователі старших груп);
 • дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі та аналіз щодо готовності дітей до школи в цілому (практичний психолог Йовчева О. М.);
 • моніторингове дослідження рівня фізичної підготовленості старших дошкільників станом на початок та кінець 2017-2018 навчального року (інструктор з фізичної культури Ступак Я. С.);
 • моніторингове дослідження рівня досягнень дітей за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти України за 2017 – 2018 навчальний рік (вихователі груп дітей раннього віку, молодшого та середнього).

Результати моніторингових досліджень обговорювалися на засіданні  психолого – педагогічного консиліуму, педагогічній раді закладу від 30.05.2018 № 4.

Відповідно до Листа МОН від 06.11.2015 №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі» та річного плану роботи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець» був проведений моніторинг рівня розвитку старших дошкільників станом на початок та кінець 2017 – 2018 навчального року.

Моніторинг дав змогу відстежити динаміку розвитку особистості  дошкільника прозоро й ефективно, встановлювати причини наявних проблем і розробляти план подальших дій задля їх усунення.

Моніторинговим дослідженням було охоплено на початку навчального року 76 дітей, на кінець – 75 дітей старшого дошкільного віку, які будуть йти до школи, з них: старша логопедична «А» група «Калинка» – 15 дітей, що складає (20%) від загальної кількості, старша логопедична «Б» група «Сонечко» – 16 дітей (21%), старша «В» група «Віночок» – 26 дітей (35%), старша «Г» група «Дзвіночок» – 18 дітей (24%).

Показники високого рівня збільшилися на 59%, вище середнього рівня зменшилися на 35%, середній рівень зменшився на 18,6%, рівень нижче середнього зменшився на 3,4%, низький рівень зменшився на 2%. Середня бальна оцінка підвищилася з 0,79 до 0,92.

Середній показник рівня розвитку дітей, які будуть йти до школи Конотопського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 11 «Вітерець» на кінець навчального року у відсотках становить 92%, що свідчить про те, що якість надання освітній послуг в закладі дошкільної освіти на високому рівні (ВР).

Одним з головних завдань роботи закладу дошкільної освіти є підготовка дошкільнят до навчання у школі. Дитина, що вступає до школи,  має  бути зрілою у фізіологічному й соціальному відношенні, вона має досягти певного рівня розумового й емоційно-вольового розвитку. Для цього доцільно діагностувати рівень психологічної зрілості дитини, але не шкільної, а дошкільної. Тому що саме зрілий дошкільник готовий до успішного навчання в початковій школі. Орієнтовні дані готовності дітей до школи можна отримати за допомогою методики Керна та Банкова.

Дослідження проводилось з  25 січня по  13 березня 2018 року.

Кількість обстежених:  81 дитина старшого дошкільного віку.

З них  старша “А” група –16 дітей, старша “Б” група – 16 дітей, старша “В” група – 27 дітей, старша “Г” група – 19 дітей.

Згідно проведеного дослідження та опрацьованим даним слід зазначити, що готовими до навчання  в школі станом на 13.03.2018  слід вважати 51 дитину (це становить 65% обстежених дітей).

Готовність наступних дітей  станом на 13.03.2018  слід вважати  умовною –

20 дітей (26%). Ці діти  потребують додаткової корекційно-розвиваючої роботи: розвиток моторики та пізнавальної сфери. Частина цих дітей залишається в закладі і з ними буде продовжуватися робота протягом наступного навчального року. З тими, хто іде до школи проводилися додаткові заходи з метою отримання кращих результатів.

Не готові до школи 7 дітей (5%). Ці діти отримали по 2 або 3 тестам. Вони  потребують подальшої роботи з розвитку пізнавальних процесів, соціальної сфери.  Інші 4 дитини мають рівень розвитку нижче норми.  Ці діти залишається в закладі дошкільної освіти за бажанням батьків.

Відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти був проведений моніторинг рівня фізичної підготовленості старших дошкільників станом на початок та кінець 2017-2018 навчального року.

Моніторинговим дослідження було охоплено 82 дитини старшого дошкільного віку, з них 68 дітей старшого дошкільного віку, які будуть йдуть до школи:

 • Старша логопедична «А» група «Калинка» – 16 дітей;
 • Старша логопедична «Б» група «Сонечко» – 16 дітей;
 • Старша «В» група «Віночок» – 28 дітей;
 • Старша «Г» група «Дзвіночок» – 22 дитини.

Проаналізувавши кількісні показники у ході обстеження можна зробити такі наступні висновки :

 • Високий рівень фізичної підготовки мають – 62 дитини (76%);
 • Достатній рівень фізичної підготовки мають – 19 дітей (23%);
 • Низький рівень фізичної підготовки – 1 дитина (1%).

Загальний рівень фізичної підготовки дітей шестирічного віку Конотопського дошкільного навчального закладу №11 «Вітерець відповідає високому рівню.

Моніторингове дослідження рівня досягнень дітей за освітніми лініями у межах Базового компонента дошкільної освіти України за 2017 – 2018 навчальний рік

Досягнення дітей раннього дошкільного віку, молодших та середніх вікових груп оцінювалися за чотирма рівнями (низький, достатній, середній, високий).

За результатами моніторингового дослідження простежується позитивна динаміка у всіх вікових групах щодо засвоєння вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та сформованості життєвих компетенцій за всіма освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.

Адміністрація та педагогічний колектив закладу дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році приділяли велику увагу роботі з батьками:

 • формування тісного взаємозв’язку закладу дошкільної освіти із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
 • проведення тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;
 • проведення оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками, а також пропагандистської роботи з питань прав дитини;
 • особистісна діагностика дітей та батьків з метою вивчення дитячо – батьківських відносин з подальшою консультативно – корекційною роботою.

Протягом 2017 – 2018 навчального року у закладі дошкільної освіти

велася систематична та цілеспрямована робота з батьками вихованців. Проводилися ефективні форми роботи:

 • батьки залучалися до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей у закладі дошкільної освіти;
 • загальні батьківські збори згідно річного плану роботи, збори батьків майбутніх вихованців;
 • у всіх вікових групах проводилися групові батьківські збори 3 рази на рік, у молодших, середніх, старших групах у грудні та квітень – травень з відкритим показом інтегрованих занять;
 • інноваційні форми роботи:

1) пізнавальний ігротренінг «Су – Джок розвиває мовлення діток», для проведення якого вихователями логопедичної групи «Сонечко» Жолудь А. Г., Дубровою О. А. та вчителем – логопедом Гей Н. І. був придбаний набір для Су – джок терапії;

2) вихователь старшої групи Пилипчук О. М. до великодніх свят провела майстер – клас з писанкарства «Великодні традиції зміцнюють родину»;

3) батьківський лекторій «Що таке готовність дитини до школи» проведений вихователями старшої групи Дубровою Н. А. та Люльовою О. М. за участю практичного психолога Йовчевої О. М.;

– у рамках проведення тематичного місячника родинно – сімейного виховання інструктор з фізичної культури у цікавій розважальній формі провела спортивне свято для родин вихованців;

– вихователі логопедичних груп Клименко О. І., Жолудь А. Г. та Дуброва О. А. провели родинні свята, які пройшли у теплій, затишній атмосфері;

– тематичний День матері, який організувала вихователь логопедичної групи Клименко О. І., пройшов у душевній обстановці;

– батьки логопедичної групи «Калинка» висадили дерева на території на згадку про перебування їх дітей у закладі дошкільної освіти;

– уже протягом декількох років успішно здійснює свою роботу Логопедичний клуб для батьків, керівником якого є вчитель – логопед Комухаєва Л. М.. засідання з батьками проходять у першому та другому півріччях;

– вчителі – логопеди постійно оформлюють матеріали у куточку «Поради вчителя – логопеда» корисною та пізнавальною інформацією;

– вихователі всіх вікових груп оформлюють батьківський куточок у роздягальнях тематичною та корисною інформацією;

– педагоги проводять з батьками консультації, готують пам’ятки;

– практичним психологом Йовчевою О. М. постійно ведеться рубрика Діалоги з психологом «Дитячі проблеми»;

– продовжував свою роботу консультативний пункт для батьків та дітей «Разом з мамою», де фахівці надавали консультативну допомогу;

– батьки всіх вікових груп були активними учасниками виставок малюнків, виставок поробок «Жовту фарбу осінб взяла», «Кришталева казка», а також конкурсу родинних оберегів;

– батьки постійно надавали допомогу у благоустрої території закладу.

На високому рівні пройшли батьківська конференція, досить плідно працювала Рада закладу (голова Прокопець Н.О.).

Протягом 2018 – 2019 навчального року плануємо тісно, активно, результативно та творчо співпрацювати із батьківською громадою закладу дошкільної освіти

Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу закладу дошкільної освіти є фізичне виховання дітей дошкільного віку, яке спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у дошкільників життєво – важливих рухових вмінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в них вироблення звички до здорового способу життя.

У закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для якісного проведення занять з фізичного виховання,  фізкультурно – оздоровчої роботи, різноманітних фізкультурних захо­дів для стимулювання  активної рухової діяльності дітей.

Функціонує спортивна зала, оснащена технічни­ми засобами навчання та нестандартним спортивним обладнанням, маємо достатню кількість фізкультурно-ігрового інвентарю, великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту, наочний матеріал для імітації рухів, цікаві іграшки. Задля підвищення інтересу дітей до фізичної культури, стимулювання різноманітної рухової активності, розроблене та успішно використовується нестандартне фізкультурне обладнання, яке заохочує дітей випробувати свої сили, зміцнює впевненість у собі, викликає позитивні емоції.

На території закладу дошкільної освіти обладнаний спортивний майданчик біговою доріжкою, стрибковою ямою та «стежиною здоров’я». До послуг дітей фізкультурно – ігрові атрибути, інвентар, виготовлений з природного матеріалу. Творчий підхід до підбору атрибутів до фізкультурних занять значно підвищує моторну щільність заняття і задовольняє природну потребу дітей в рухах. Сучасне традиційне та нестандартне обладнання фізкультурного залу та спортивного майданчика дає можливість урахувати сучасні вимоги фізичного розвитку дошкільників.

У групових кімнатах облаштовані спортивні куточки та куточки для загартування.

Турбота про фізичне здоров’я вихованців завжди була і залишається одним з пріоритетів педагогічної роботи закладу дошкільної освіти.

За 2017 – 2018 навчальний рік у закладі дошкільної освіти були заплановані та проведені заходи з фізичного виховання згідно річного плану роботи та додатків.

Інструктором з фізичної культури Ступак Я. С. ведеться гурток «Здоров’ячки» з профілактики порушень постави та плоскостопості, який сприяє покращенню показників з даних захворювань у дітей дошкільного віку.

Діти закладу дошкільної освіти взяли участь у загальноміському заході «Перші кроки». Захід був висвітлений на особистій сторінці у соціальній мережі Facebook.

Систематично проводиться робота з батьками з фізичного виховання під час проведення батьківських зборів, консультацій.

Батьки залучаються у фізкультурно-оздоровчу роботу закладу дошкільної освіти:

– спільні заходи дітей та їх батьків: спортивне свято «У спортивній родині здорова дитина»;

– консультації «Як виховати спортивну родину»;

– інформаційне повідомлення «Здорові малята – радість для мами й тата»;

– пам’ятки «Формування здоров’язбережувальної компетенції», «Проведення фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми вдома».

Заклад дошкільної освіти у 2017 – 2018 навчальному році відвідувало 235 дітей, що на 2  осіби  менше і пов’язано з постійним  контролем  адміністрації   за  потребою батьків у дошкільній освіті  та відвідуваністю дітей.

Аналіз захворюваності здійснюється 1   раз   на   квартал,   що півроку та в кінці року. Аналіз захворюваності за 2017 рік показав, що рівень   захворюваності у порівнянні з минулим роком зменшився  на 2%.

Харчуванню в житті дитини належить ведуча роль. У закладі встановлено  4 – разове харчування (у літній оздоровчий період – 5), наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно – гігієнічних навичок у дітей з боку сестри медичної   старшої   та   адміністрації.  Об’єм їжі відповідає віку дитини.

Аналіз харчування дітей упродовж  2017-2018 навчального року  показав, що в цілому харчування було організовано на належному рівні. Вихователі дотримувались вимог програми щодо виховання культурно-гігієнічних навичок, помічники  вихователів – санітарних   норм   організації харчування у групах.

Повна вартість харчування дітей ясельного віку становить 22.00 грн., садових груп – 26.00 грн. в день.  Батьки сплачують 60% вартості харчування. Аналіз харчування показав, що діти отримують всі необхідні продукти в достатній кількості: овочі, соки, фрукти. Зауважень перевіряючими організаціями не зафіксовано.

Щомісяця проводиться моніторинг вартості харчування, складаються графіки  з метою контролю виконання норм харчування на одну дитину.

З метою  прогнозування  мережі груп закладу дошкільної освіти з урахуванням освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти на території мікрорайону “Сім вітрів” у закладі дошкільної освіти було створено робочу групу з організації обліку дітей, які проживають у  прилеглому мікрорайоні, складено списки дітей від народження до 6 (7) років.

З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною

освітою ЗДО пропонує:

 • групи короткотривалого перебування, прогулянкові групи;
 • тренінгові заняття з практичним психологом;
 • консультації зі спеціалістами закладу дошкільної освіти;
 • участь дітей у гуртковій роботі;
 • залучення до участі у святах та розвагах;
 • залучення батьків до участі в роботі консультативного центру «Разом з мамою»;
 • забезпечення соціально-педагогічного патронату.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі є підготовка дітей до  навчання в школі, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №11 «Вітерець» із Конотопською спеціалізованою школою №3. Між закладами освіти складена угода про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

З метою зміцнення матеріально-технічного, методичного забезпечення та благоустрою території, створення безпечного розвивального середовища за період з 01 вересня 2017 року по 01 вересня 2018 року в ЗДО виконано наступні заходи.

На харчоблок придбаний посуд, частково замінений спецодяг для покращення умов праці працівників.

Поповнено обладнання  «Кімнати безпеки малюка» методичними посібниками для проведення навчальних заходів з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Замінений лінолеум в спортивному залі та у груповій кімнаті групи «Дзвіночок».

Частково замінені  дитячі меблі в групових кімнатах груп «Віночок», «Суничка».

Зроблений частковий ремонт, замінені шпалери у груповій кімнаті групи «Дзвіночок», «Соняшник».

Розпочато ремонтні роботи та фарбування ігрового та спортивного обладнання на ігрових  та спортивному майданчиках.

У групових кімнатах все обладнання знаходиться в задовільному стані, добре закріплене.

Зовнішня огорожа та інші  споруди  на території закладу відповідають естетичним вимогам та не становлять загрози для життя і здоров’я дітей.

Травматизму серед дітей та дорослих зафіксовано не було.

Державна пожежна комісія, прокуратура та відділ захисту прав споживачів значних порушень не відмітила.

Але на сьогодні в закладі дошкільної освіти є ще ряд невирішених проблем, які необхідно вирішити в новому 2018 – 2019 навчальному році, а саме потребують капітального ремонту:

 • павільйони: ремонт даху (заміна брусків) на ігрових майданчиках груп “Сонечко”, «Соняшник», “Ромашка”, «Віночок», «Дзіночок», «Суничка», «Калинка», «Веселка»;
 • ремонт альтанок (штукатурка) на ігрових майданчиках груп «Соняшник», «Ромашка», «Віночок», «Дзвіночок», «Сонечко», «Калинка»;
 • вуличний відкритий басейн, штукатурка, заміна кахлю;
 • штукатурки квітники на майданчиках груп «Дзвіночок», «Ромашка»;
 • підсобне приміщення, яке розміщене на господарчому дворі.

Фасад будівлі закладу дошкільної освіти потребує капітального ремонту. На будівлі ззовні та всередині зафіксовані та з’являються нові тріщини, що спричиняє відпадання штукатурки та становить загрозу життю та здоров’ю дітей та працівників закладу.

Потребують капітального ремонту асфальтні доріжки біля спортивного майданчика та центральних входах у заклад, потребують заміни бордюри.

В аварійному стані знаходяться балкони груп «Бджілка» та «Суничка».

Для оздоровлення дітей працівників та працівників закладу працює приміський табір “Мрія” та база відпочинку.

В закладі дошкільної освіти діє загальносадова рада, а у групах батьківські комітети, які допомагають вирішувати питання матеріально – технічного стану закладу дошкільної освіти, організації та проведення заходів за участю батьків.

Зауважень в роботі ЗДО та його керівника не зареєстровано. Колектив Конотопського дошкільного навчального закладу № 11 “Вітерець” ставить перед собою завдання забезпечити емоційний комфорт та добробут, створювати всі передумови для подальшого психічного, фізичного та особистісного розвитку дітей.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *